AGROVOC Thesaurus

 1. F (symbol) USE Fluorine
 2. F-2 toxin USE Zearalenone
 3. F1 hybrids
 4. F2 hybrids
 5. F3 hybrids
 6. Faba beans
 7. Faba vulgaris USE Vicia faba
 8. Fabaceae USE Leguminosae
 9. Faboideae USE Papilionoideae
 10. Fabrication USE Processing
 11. Fabrician bursa USE Bursa fabricii
 12. Facciolella gilberti
 13. Face flies USE Muscidae
 14. facilities USE Services
 15. Factor analysis USE Statistical methods
 16. Factorial analysis USE Statistical methods
 17. Factories
 18. Factory farming USE Intensive farming
 19. Factory fumes USE Waste gases
 20. Factory ships USE Support ships
 21. Factory workers
 22. Faecal coliforms USE Faeces
 23. Faecal flora USE Faeces
 24. Faeces
 25. Fagaceae
 26. Fagales
 27. Fagopyrum
 28. Fagopyrum emarginatum
 29. Fagopyrum esculentum
 30. Fagopyrum sagittatum USE Fagopyrum esculentum
 31. Fagopyrum tataricum
 32. Fagus
 33. Fagus americana USE Fagus grandifolia
 34. Fagus crenata
 35. Fagus ferruginea USE Fagus grandifolia
 36. Fagus grandifolia
 37. Fagus orientalis
 38. Fagus sylvatica
 39. Faidherbia
 40. Faidherbia albida
 41. Falcon (Venezuela)
 42. Falconiformes
 43. Falcons
 44. Falkland Islands (Malvinas)
 45. Falkland Islands Dependencies USE Falkland Islands (Malvinas)
 46. Fall USE Autumn
 47. Fallicambarus byersi
 48. Fallopian tubes USE Oviducts
 49. Fallow
 50. Fallow deer
 51. Fallow systems
 52. Fallowing USE Fallow systems
 53. False acacias USE Robinia
 54. False cypress USE Chamaecyparis
 55. False indigo USE Amorpha fruticosa
 56. False lupine USE Thermopsis
 57. False pregnancy USE Pseudopregnancy
 58. Families
 59. Family allowances
 60. Family budget
 61. Family farms
 62. Family labour
 63. Family planning
 64. Family size
 65. Famine
 66. Fannia
 67. Fannia canicularis
 68. Fanniidae
 69. FAO
 70. Farah River
 71. Farinosae
 72. Farlowella acus
 73. Farm amalgamations
 74. Farm animals USE Livestock
 75. Farm area
 76. Farm budgets USE Budgets
 77. Farm buildings
 78. Farm business management USE Farm management
 79. Farm censuses USE Farm surveys
 80. Farm closures
 81. Farm comparisons USE Farm results
 82. farm corporations
 83. Farm dwellings USE Rural housing
 84. Farm economics USE Agricultural economics
 85. Farm effluents USE Wastewater
 86. Farm enterprises USE Farms
 87. Farm equipment
 88. Farm establishment
 89. Farm forestry USE Agroforestry
 90. Farm helper services
 91. Farm holidays
 92. Farm income
 93. Farm indebtedness USE Farm results
 94. Farm inputs
 95. Farm leases USE Farms
 96. Farm machinery USE Farm equipment
 97. Farm management
 98. Farm managers
 99. Farm models USE Farms
 100. Farm numbers
 101. Farm planning
 102. Farm results
 103. Farm sector USE Agricultural sector
 104. Farm shops USE Direct marketing
 105. Farm size
 106. Farm storage
 107. Farm structure
 108. Farm surveys
 109. Farm transfers USE Farms
 110. Farm wastes USE Agricultural wastes
 111. Farm workers USE Agricultural workers
 112. farmer field schools
 113. Farmer income USE Farm income
 114. Farmer participation
 115. Farmer's lung USE Occupational hazards
 116. Farmers
 117. Farmers associations
 118. Farmers organizations
 119. Farmgate prices USE Producer prices
 120. Farming USE Farming systems
 121. Farming cooperatives USE Agricultural cooperatives
 122. Farming not dependent on land USE Intensive husbandry
 123. Farming produce USE Agricultural products
 124. Farming systems
 125. Farmland
 126. Farms
 127. Farmyard manure
 128. Faroe Islands
 129. Farrowing USE Parturition
 130. Farrowing pens
 131. Farrowing rate USE Reproductive performance
 132. Fasciola
 133. Fasciola gigantica
 134. Fasciola hepatica
 135. Fasciolaria lignaria
 136. Fasciolaria tulipa
 137. Fasciolariidae
 138. Fasciolasis
 139. Fasciolidae
 140. Fascioloides
 141. Fascioloides magna
 142. Fast food
 143. Fasting USE Underfeeding
 144. Fat content USE Lipid content
 145. Fat free foods USE Low fat foods
 146. Fat globules
 147. Fat products USE Fats
 148. Fat replacers USE Fat substitutes
 149. Fat restricted diets
 150. Fat substitutes
 151. Fatherhood USE Fathers
 152. Fathers
 153. Fats
 154. Fats industry USE Oils industry
 155. Fatsia
 156. Fatsia japonica
 157. Fattening
 158. Fattening rations USE Rations
 159. Fattening value USE Nutritive value
 160. Fatty acids
 161. Fatty alcohols
 162. Fatty degeneration
 163. Fatty liver
 164. Fatty oils USE Oils
 165. Fatty tissue USE Adipose tissue
 166. Fauna
 167. Fava beans USE Faba beans
 168. Favia favus
 169. Faviidae
 170. Favism USE Poisoning
 171. Favonigobius aliciae
 172. Favus (avian dermatophytosis) USE Dermatomycoses
 173. Fawns USE Cervidae
 174. Faxonella clypeata
 175. Fe (symbol) USE Iron
 176. Fear USE Behaviour
 177. Feasibility studies
 178. Feather meal
 179. Feather pecking USE Abnormal behaviour
 180. Feathers
 181. Feces USE Faeces
 182. Fecundation USE Fertilization
 183. Fecundity USE Fertility
 184. Federal district (Argentina) USE Argentina (Federal District)
 185. Federal district (Brazil) USE Brazil (Federal District)
 186. Federal district (Mexico) USE Mexico (Federal District)
 187. Federal District (Venezuela) USE Venezuela (Capital District)
 188. Federal government USE Central government
 189. Federal Republic of Germany
 190. Federal Republic of Nigeria USE Nigeria
 191. Federal Republic of Yugoslavia USE Yugoslavia
 192. Federalism USE Political systems
 193. Federated States of Micronesia USE Micronesia (Federated States of)
 194. federations
 195. Federative Republic of Brazil USE Brazil
 196. Feed additives
 197. Feed adulteration USE Adulteration
 198. Feed cereals
 199. Feed composition USE Proximate composition
 200. Feed concentrates USE Concentrates