AGROVOC Thesaurus

 1. X ray irradiation
 2. X ray spectroscopy
 3. X rays
 4. Xanthan gum
 5. Xanthichthys
 6. Xanthichthys auromarginatus
 7. Xanthidae
 8. Xanthine alkaloids
 9. Xanthine dehydrogenase
 10. Xanthine oxidase
 11. Xanthines
 12. Xanthium
 13. Xanthogaleruca luteola USE Pyrrhalta luteola
 14. Xanthomonas
 15. Xanthomonas albilineans
 16. Xanthomonas campestris
 17. Xanthomonas campestris citri
 18. Xanthomonas campestris malvacearum
 19. Xanthomonas campestris manihotis
 20. Xanthomonas campestris phaseoli
 21. Xanthomonas campestris vesicatoria
 22. Xanthomonas citri USE Xanthomonas campestris citri
 23. Xanthomonas malvacearum USE Xanthomonas campestris malvacearum
 24. Xanthomonas manihotis USE Xanthomonas campestris manihotis
 25. Xanthomonas oryzae
 26. Xanthomonas phaseoli USE Xanthomonas campestris phaseoli
 27. Xanthomonas populi
 28. Xanthomonas pruni USE Xanthomonas campestris
 29. Xanthomonas vesicatoria USE Xanthomonas campestris vesicatoria
 30. Xanthophyllomyces dendrorhous USE Phaffia rhodozyma
 31. Xanthophylls
 32. Xanthosoma
 33. Xanthosoma atrovirens
 34. Xanthosoma brasiliense
 35. Xanthosoma sagittifolium
 36. Xanthosoma violaceum
 37. Xanthotoxin USE Phytotoxins
 38. Xanthoxylum USE Zanthoxylum
 39. Xenagoniates bondi
 40. Xenentodon cancila
 41. Xeneretmus latifrons
 42. Xenichthys agassizi
 43. Xenisthmidae
 44. Xenisthmus africanus
 45. Xenistius californiensis
 46. Xenobalistes punctatus
 47. Xenobarbus loveridgei
 48. Xenobiotic metabolism USE Metabolism
 49. Xenobiotics
 50. Xenocephalus armatus
 51. Xenocharax spilurus
 52. Xenochromis hecqui
 53. Xenoclarias eupogon
 54. Xenocypris argentea
 55. Xenocys jessiae
 56. Xenodermichthys copei
 57. Xenodexia ctenolepis
 58. Xenojulis margaritaceus
 59. Xenolepidichthys dalgleishi
 60. Xenomedea rhodopyga
 61. Xenomugil thoburni
 62. Xenomystax bidentatus
 63. Xenomystus nigri
 64. Xenoophorus captivus
 65. Xenophallus umbratilis
 66. Xenophora solaris
 67. Xenophoridae
 68. Xenophthalmichthys danae
 69. Xenopoclinus kochi
 70. Xenopoecilus oophorus
 71. Xenopsylla
 72. Xenopsylla cheopis
 73. Xenopterus naritus
 74. Xenopus laevis
 75. Xenopus muelleri
 76. Xenorhabdus
 77. Xenorhabdus luminescens USE Photorhabdus luminescens
 78. Xenorhabdus nematophilus
 79. Xenotaenia resolanae
 80. Xenotilapia bathyphila
 81. Xenotoca eiseni
 82. Xererpes fucorum
 83. Xeric soils
 84. Xeromegachile USE Megachile
 85. Xerophthalmia
 86. Xerophytes
 87. Xerosols
 88. Xestia
 89. Xestia c nigrum
 90. Xinjiang (Weiwuer)
 91. Xiphasia matsubarai
 92. Xiphias
 93. Xiphias gladius
 94. Xiphiidae
 95. Xiphinema
 96. Xiphinema americanum
 97. Xiphinema diversicaudatum
 98. Xiphinema index
 99. Xiphister atropurpureus
 100. Xiphocheilus typus
 101. Xiphopenaeus kroyeri
 102. Xiphopenaeus riveti
 103. Xiphopenaeus spp
 104. Xiphopenaeus,trachypenaeus spp
 105. Xiphophorus alvarezi
 106. Xiphophorus montezumae
 107. Xiphosura
 108. Xiphydriidae
 109. Xizang USE Tibet
 110. Xmas trees USE Christmas trees
 111. Xyelacyba myersi
 112. Xylanolytic microorganisms
 113. Xylans
 114. Xylariales USE Sphaeriales
 115. Xylazine
 116. Xyleborus
 117. Xylella
 118. Xylella fastidiosa
 119. Xylem
 120. Xylem water potential USE Xylem
 121. Xylene
 122. Xyliphius barbatus
 123. Xylitol
 124. Xylocopa
 125. Xylocoris
 126. Xylocoris flavipes
 127. Xylohypha
 128. Xyloryctidae
 129. Xylosandrus
 130. Xylosandrus germanus
 131. Xylose
 132. Xyloterus USE Trypodendron
 133. Xylotrechus
 134. Xyrauchen texanus
 135. Xyrias revulsus
 136. Xyrichtys novacula
 137. Xystreurys liolepis