Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. a l'estranger
 2. abandó dels estudis
 3. abecedari
 4. absència autoritzada
 5. absència de la mare
 6. absència del pare
 7. absència dels pares
 8. absència per malaltia
 9. absentisme
 10. abstracció
 11. abstract USE resum
 12. abús
 13. acadèmia militar
 14. acampada USE càmping
 15. acceleració
 16. accés a l'educació
 17. accés al món laboral USE accés al treball
 18. accés al treball
 19. accessibilitat arquitectònica USE accessibilitat per als discapacitats
 20. accessibilitat per als discapacitats
 21. accident
 22. accident de circulació
 23. accident de trànsit USE accident de circulació
 24. accident escolar
 25. acollida USE acolliment
 26. acolliment
 27. acolliment extraescolar
 28. acomiadament
 29. acord cultural
 30. acord internacional
 31. Açores
 32. Acta Única Europea
 33. actitud
 34. actitud de l'alumne
 35. actitud dels pares
 36. actitud envers el treball
 37. actitud envers l'escola
 38. actitud juvenil
 39. activitat artística
 40. activitat sensoriomotriu
 41. activitats a cel obert USE activitats a l'aire lliure
 42. activitats a l'aire lliure
 43. activitats creatives
 44. activitats culturals USE activitats socioculturals
 45. activitats de lleure USE activitats recreatives
 46. activitats dirigides
 47. activitats escolars
 48. activitats extraescolars
 49. activitats recreatives
 50. activitats socioculturals
 51. aculturació
 52. acústica
 53. adaptabilitat
 54. adaptació
 55. adaptació afectiva
 56. adaptació social
 57. ADION
 58. administració
 59. administració
 60. administració central
 61. administració de l'educació
 62. administració educativa
 63. administració local
 64. administració pública
 65. administració regional
 66. administrador
 67. administratiu
 68. admissió
 69. adoctrinament
 70. adolescència
 71. adolescent
 72. adopció
 73. adult
 74. adult jove
 75. advocat
 76. afàsia
 77. afecció
 78. afecte
 79. afectivitat
 80. afectivitat i sentiment
 81. Afganistan
 82. afició a la lectura
 83. afiliació política
 84. afiliació religiosa
 85. Àfrica
 86. Àfrica
 87. Àfrica anglòfona
 88. Àfrica central
 89. Àfrica del Nord
 90. Àfrica del Sud
 91. Àfrica francòfona
 92. Àfrica lusòfona
 93. Àfrica occidental
 94. Àfrica oriental
 95. agermanament d'escoles
 96. agressió
 97. agressivitat
 98. agricultura
 99. agronomia
 100. agrupament
 101. agrupament per aptituds
 102. agrupament vertical
 103. aire condicionat
 104. ajuda a la infància
 105. ajuda a la joventut
 106. ajuda estatal
 107. ajuda familiar
 108. ajuda financera USE subsidi
 109. ajuda pedagògica USE mitjans d'ensenyament
 110. ajuda per al desenvolupament
 111. ajudant
 112. ajudant de llengües estrangeres
 113. ajut econòmic
 114. albanès USE llengua albanesa
 115. Albània
 116. alberg juvenil
 117. alcohol
 118. alcoholisme
 119. Alcorà USE sagrada escriptura
 120. alegria
 121. alemany USE llengua alemanya
 122. Alemanya
 123. Alemanya RD
 124. Alemanya RF
 125. alfabet
 126. alfabetització
 127. alfabetització funcional
 128. alfabetització informàtica USE iniciació a la informàtica
 129. àlgebra
 130. Algèria
 131. algorisme
 132. alienació
 133. aliment
 134. alimentació USE nutrició
 135. allotjament
 136. allotjament del personal
 137. alpinisme
 138. Alt Adigio
 139. alt rendiment
 140. alteració de la conducta USE trastorn de la conducta
 141. altruisme
 142. alumne
 143. alumne en pràctiques
 144. alumne estranger
 145. alumne extern
 146. alumne finalista
 147. al·lot USE noi
 148. al·lota USE noia
 149. amabilitat
 150. ambició
 151. ambient USE medi
 152. ambient cultural
 153. ambient d'aprenentatge USE condicions d'aprenentatge
 154. ambient de la classe USE clima de la classe
 155. ambient de treball
 156. ambient demogràfic
 157. ambient econòmic
 158. ambient escolar
 159. ambient familiar
 160. ambient familiar
 161. ambient laboral
 162. ambient professional
 163. ambient rural
 164. ambient social
 165. ambient sociocultural
 166. ambient urbà
 167. ambliopia
 168. Amèrica
 169. Amèrica
 170. Amèrica central
 171. Amèrica del Nord
 172. Amèrica del Sud
 173. Amèrica Llatina
 174. amfiteatre
 175. amigabilitat
 176. amistat
 177. amonestació
 178. amor
 179. analfabet
 180. analfabetisme
 181. analfabetisme funcional
 182. anàlisi comparativa
 183. anàlisi conceptual
 184. anàlisi d'input-output
 185. anàlisi d'ítems
 186. anàlisi de contingut
 187. anàlisi de correlació
 188. anàlisi de cost-benefici
 189. anàlisi de costos
 190. anàlisi de covariància
 191. anàlisi de regressió
 192. anàlisi de sistemes
 193. anàlisi de tendència USE tendència
 194. anàlisi de text
 195. anàlisi de variància
 196. anàlisi de xarxes
 197. anàlisi estadística
 198. anàlisi estructural
 199. anàlisi factorial
 200. anàlisi multidimensional