Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. comptabilitat
 2. comptable
 3. comunicació
 4. comunicació home-màquina USEU interfície home-màquina
 5. comunicació no verbal
 6. comunicació verbal
 7. comunisme
 8. comunitat
 9. Comunitat Europea
 10. comunitat lingüística
 11. comunitat local
 12. Comunitats Europees (institucions)
 13. Comunitats Europees (tractats)
 14. concentració escolar
 15. concepte
 16. concepte d'un mateix USEU autoconcepte
 17. concepte de nombre
 18. concurs
 19. condicionament
 20. condicions d'aprenentatge
 21. condicions econòmiques
 22. condicions laborals
 23. condicions laborals del professor
 24. conducció de la classe USEU direcció de la classe
 25. conducta
 26. conducta
 27. conducta afectiva
 28. conducta antiautoritària
 29. conducta antisocial
 30. conducta autoritària
 31. conducta cultural
 32. conducta de grup
 33. conducta de l'alumne
 34. conducta de l'estudiant
 35. conducta del professor
 36. conducta desviada
 37. conducta materna
 38. conducta paterna
 39. conducta política
 40. conducta religiosa
 41. conducta sexual
 42. conducta social
 43. conducta verbal
 44. conductisme
 45. coneixement
 46. coneixement previ
 47. conferència
 48. confiança
 49. confiança en un mateix USEU autoconfiança
 50. configuració informàtica
 51. confinat al domicili (malalt)
 52. conflicte
 53. conflicte de classes
 54. conflicte generacional
 55. conflicte social
 56. conformitat
 57. Congo
 58. congrés
 59. consciència
 60. consciència d'un mateix USEU autoconsciència
 61. consciència moral
 62. Consell CE
 63. consell científic
 64. consell d'administració
 65. Consell d'Europa
 66. Consell de Cooperació Cultural
 67. consell orientador USEU orientació
 68. conserge
 69. conservació de la natura USEU protecció del medi ambient
 70. conservadorisme
 71. conservatori USEU escola de música
 72. constitució
 73. constitució física
 74. construcció de models
 75. consulta
 76. consum
 77. contaminació
 78. contaminació acústica
 79. conte
 80. conte de fades
 81. contingut de l'educació
 82. contingut de l'educació
 83. continuïtat didàctica
 84. contracte d'aprenentatge
 85. contracte de formació
 86. contracte laboral
 87. control de natalitat
 88. control de rendiment
 89. control pressupostari
 90. control social
 91. convalescència
 92. convergència de sistemes educatius
 93. conversa
 94. cooperació
 95. cooperació internacional
 96. cooperació interuniversitària
 97. cooperació regional
 98. coordinació sensoriomotriu
 99. Corea
 100. corrent educatiu USEU corrent pedagògic
 101. corrent pedagògic
 102. correspondència escolar
 103. correu electrònic
 104. cos docent USEU personal docent
 105. cos humà
 106. cost
 107. cost de l'educació
 108. cost de la formació
 109. Costa d'Ivori
 110. Costa Rica
 111. CPU USEU unitat central de processament
 112. creació artística
 113. creació d'empreses
 114. creació d'ocupació
 115. creativitat
 116. crèdits
 117. creences
 118. creixement
 119. criminologia
 120. crisi cultural
 121. crisi de civilització
 122. crisi de l'educació
 123. crisi econòmica
 124. cristianisme
 125. criteri d'avaluació
 126. criteri de selecció
 127. crítica literària
 128. Croàcia
 129. croat USEU llengua croata
 130. crueltat
 131. Cuba
 132. cuina
 133. culpabilitat
 134. cultura
 135. cultura d'origen
 136. cultura general
 137. cultura oral
 138. cultura popular
 139. cura
 140. cura d'infants
 141. curiositat USEU interès
 142. currículum
 143. currículum comú
 144. currículum conjunt
 145. currículum implícit USEU currículum ocult
 146. currículum integrat
 147. currículum obert
 148. currículum ocult
 149. curs
 150. curs a temps parcial
 151. curs acadèmic
 152. curs bloc
 153. curs d'acollida per a estrangers
 154. curs d'adaptació USEU curs bloc
 155. curs d'estiu
 156. curs de formació
 157. curs de vacances
 158. curs escolar
 159. curs final
 160. curs integrat
 161. curs intensiu
 162. curs nocturn
 163. curs optatiu
 164. curs pont USEU curs bloc
 165. curs preuniversitari
 166. curs radiofònic