Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. dades estadístiques
 2. daltonisme
 3. danès USE llengua danesa
 4. dansa
 5. dansa popular
 6. DBMS USE sistema de gestió de bases de dades
 7. debat
 8. debilitat mental
 9. decisió (Comunitats Europees)
 10. decisió (Consell d'Europa)
 11. decret
 12. dedicació a temps parcial
 13. dedicació completa
 14. dedicació exclusiva USE treball de dedicació completa
 15. defecte auditiu
 16. defecte de parla
 17. defecte visual
 18. deficiència
 19. deficiència alimentària
 20. deficiència cultural USE deficiència social
 21. deficiència física
 22. deficiència i deficient
 23. deficiència mental
 24. deficiència múltiple
 25. deficiència sensorial
 26. deficiència social
 27. deficiència visual USE defecte visual
 28. deficient
 29. deficient auditiu
 30. deficient físic
 31. deficient mental
 32. deficient mental profund
 33. deficient motor
 34. deficient sensorial
 35. deficient social USE desafavorit social
 36. deficient visual
 37. dèficit educatiu
 38. delegat de classe
 39. delicte
 40. delicte sexual
 41. delinqüència
 42. delinqüència juvenil
 43. delinqüent
 44. demanda d'educació
 45. demanda de mà d’obra USE necessitat de mà d'obra
 46. demanda de professors
 47. demanda de titulats
 48. democràcia
 49. democratització
 50. demografia
 51. demostració
 52. densitat de població
 53. dentista
 54. departament de joventut
 55. depressió
 56. desafavorit
 57. desafavorit social
 58. desànim USE descoratjament
 59. descans
 60. descens de la natalitat
 61. descentralització
 62. descoratjament
 63. descripció de la feina
 64. desenvolupament afectiu
 65. desenvolupament cognitiu
 66. desenvolupament comunitari
 67. desenvolupament cultural
 68. desenvolupament de l'educació
 69. desenvolupament de la comunitat USE desenvolupament comunitari
 70. desenvolupament de la personalitat
 71. desenvolupament de la personalitat
 72. desenvolupament de programes d'estudis USE desenvolupament del currículum
 73. desenvolupament del currículum
 74. desenvolupament del llenguatge
 75. desenvolupament econòmic
 76. desenvolupament emocional USE desenvolupament afectiu
 77. desenvolupament físic
 78. desenvolupament individual USE desenvolupament de la personalitat
 79. desenvolupament infantil
 80. desenvolupament intel·lectual
 81. desenvolupament mental
 82. desenvolupament moral
 83. desenvolupament motor
 84. desenvolupament perceptiu
 85. desenvolupament professional
 86. desenvolupament psicomotor
 87. desenvolupament regional
 88. desenvolupament rural
 89. desenvolupament sexual
 90. desenvolupament social
 91. desenvolupament tardà
 92. desenvolupament urbà
 93. desescolarització
 94. desigualtat regional
 95. desigualtat social
 96. desnutrició
 97. desocupació USE atur
 98. desocupació juvenil USE atur juvenil
 99. desordre del caràcter USE trastorn de la conducta
 100. despesa
 101. despesa de l'ensenyament USE cost de l'educació
 102. dessegregació
 103. destinataris de l'educació
 104. destresa
 105. desviació
 106. desviació escolar USE mala conducta
 107. detecció
 108. detenció de joves
 109. detenció preventiva
 110. deures
 111. dia de permís per estudis
 112. diabetis
 113. diagnòstic
 114. diagnòstic de personalitat
 115. diagrama
 116. diagrama de blocs USE diagrama de flux
 117. diagrama de flux
 118. dialecte
 119. dialèctica
 120. diàleg
 121. diapositiva
 122. diari escolar USE revista escolar
 123. dibuix
 124. dibuix tècnic
 125. dibuixos animats
 126. dicció
 127. diccionari
 128. dictamen (Comunitats Europees)
 129. dictamen (Consell d'Europa)
 130. dictat
 131. didàctica
 132. didàctica dels museus
 133. dietètica
 134. diferència d'edat
 135. diferència de sexe
 136. diferència Nord-Sud USE desigualtat regional
 137. diferenciació
 138. dificultat d'aprenentatge
 139. dificultat de lectura
 140. difusió de la informació
 141. dignitat humana
 142. dimensió europea
 143. dimissió
 144. Dinamarca
 145. dinàmica de grups
 146. diners
 147. diploma USE títol
 148. diplomatura
 149. direcció administrativa
 150. direcció de la classe
 151. directiva (Comunitats Europees)
 152. directiva (Consell d'Europa)
 153. directivitat
 154. director
 155. director de centre
 156. disàrtric
 157. disc
 158. disc compacte
 159. disc dur
 160. disc flexible
 161. disc òptic USE memòria òptica
 162. discalcúlia
 163. discapacitat USE deficiència
 164. disciplina
 165. discoteca
 166. discriminació
 167. discriminació positiva
 168. discriminació racial
 169. discriminació sexual
 170. discriminació social
 171. discussió
 172. disgrafia
 173. dislèctic USE dislèxia
 174. dislèxia
 175. disminuït físic USE deficient físic
 176. disminuït mental USE deficient mental
 177. disortografia
 178. disposició de l'aula
 179. dispositiu d'entrada-sortida USE perifèric d'entrada-sortida
 180. dispositiu perifèric USE perifèric
 181. disquet USE disc flexible
 182. disseny assistit per ordinador
 183. disseny automatitzat USE disseny assistit per ordinador
 184. disseny de sistemes
 185. disseny per ordinador USE disseny assistit per ordinador
 186. dissonància cognitiva
 187. distància interpersonal
 188. distracció
 189. distribució de l'espai
 190. distribució de l'horari escolar
 191. distribució de la població
 192. distribució del temps
 193. distribució dels ingressos
 194. distribució geogràfica
 195. districte administratiu
 196. districte escolar
 197. diversitat cultural USE pluralisme cultural
 198. divisió del treball
 199. divorci
 200. divulgació