Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. iconoteca
 2. ICSSD USE CIIDCS
 3. idealisme
 4. identificació
 5. identitat
 6. identitat cultural
 7. ideologia
 8. idiomes USE llengües
 9. idiomes estrangers USE llengües estrangeres
 10. idiomes moderns USE llengües modernes
 11. Iemen
 12. IFIP
 13. igualtat d'oportunitats
 14. illa de la Reunió
 15. illes Caiman
 16. illes Canàries
 17. illes del Pacífic (Austràlia)
 18. illes del Pacífic (Estats Units d'Amèrica)
 19. illes del Pacífic (França)
 20. illes del Pacífic (Nova Zelanda)
 21. illes del Pacífic (Regne Unit)
 22. illes Fèroe
 23. illes Malvines
 24. illes Turks i Caicos
 25. illes Verges britàniques
 26. illes Verges nord-americanes
 27. il·luminació
 28. il·lustració
 29. imaginació
 30. imanògraf USE pissarra magnètica
 31. imatge
 32. imatge corporal
 33. imitació
 34. immaduresa
 35. immersió cultural
 36. immersió lingüística USE immersió cultural
 37. immigració
 38. immigrant
 39. immunització
 40. impost
 41. impostos locals
 42. impressió
 43. impressora
 44. improvisació
 45. impuls
 46. impulsivitat
 47. inadaptació
 48. inadaptat
 49. incapacitat
 50. incentiu
 51. incentius del comportament
 52. incompatibilitat de funcions
 53. inconscient
 54. incorporació a la vida activa USE integració professional
 55. increment de la natalitat
 56. increment de la població USE augment de població
 57. indemnització
 58. índex
 59. índex salarial
 60. indexació
 61. Índia
 62. indicador
 63. indigent USE pobre
 64. indisciplina USE mala conducta
 65. individualisme
 66. individualitat
 67. individualització
 68. Indonèsia
 69. Indoxina
 70. indústria
 71. indústria cinematogràfica
 72. indústria cultural
 73. indústria de la construcció
 74. indústria del llibre USE indústria editorial
 75. indústria editorial
 76. industrialització
 77. ineptitud
 78. infància
 79. infant USE nen
 80. infantesa USE infància
 81. infantilisme
 82. infermer
 83. infermera USE infermer
 84. infermeria
 85. influència
 86. influència social
 87. informació
 88. informació educativa
 89. informació pedagògica USE informació educativa
 90. informació professional
 91. informàtica
 92. informe
 93. informe anual
 94. informe d'enquesta
 95. informe d'investigació
 96. informe de recerca USE informe d'investigació
 97. informe de tendència
 98. informe mèdic
 99. ingrés a l'escola
 100. ingressos
 101. ingressos mitjans
 102. inhibició
 103. iniciació a la informàtica
 104. iniciació professional
 105. innovació
 106. innovació educativa
 107. insatisfacció
 108. inscripció
 109. inspecció
 110. inspecció sanitària
 111. inspector
 112. instal·lacions esportives USE equipament esportiu
 113. instal·lacions recreatives
 114. instal·lacions sanitàries
 115. instint
 116. institució correccional USE centre residencial d'acció educativa
 117. institut de batxillerat USE centre d'ensenyament secundari
 118. institut universitari
 119. instrucció USE ensenyament
 120. instrucció programada USE ensenyament programat
 121. instrument de mesura
 122. instrument musical
 123. integració
 124. integració cultural
 125. integració escolar
 126. integració professional
 127. integració racial
 128. integració social
 129. intel·lectual
 130. intel·ligència
 131. intel·ligència artificial
 132. intel·ligència pràctica
 133. interacció
 134. interacció social
 135. interacció verbal
 136. intercanvi cultural
 137. intercanvi d'alumnes USE intercanvi escolar
 138. intercanvi d'estudiants
 139. intercanvi de professors
 140. intercanvi escolar
 141. intercanvi internacional
 142. interdisciplinarietat
 143. interès
 144. interès personal
 145. interferència de l'aprenentatge
 146. interfície
 147. interfície de hardware USE interfície de maquinari
 148. interfície de maquinari
 149. interfície del programari
 150. interfície home-màquina
 151. interlocutor social
 152. intern
 153. internacionalisme
 154. internat
 155. Internet USE videotext
 156. intèrpret
 157. interpretació
 158. interrelacions
 159. interrupció dels estudis
 160. intervenció
 161. intolerància
 162. introspecció
 163. introversió
 164. intuïció
 165. invàlid
 166. inversió
 167. investigació
 168. investigació
 169. investigació activa USE investigació-acció
 170. investigació aplicada
 171. investigació bàsica
 172. investigació bibliogràfica USE investigació sobre literatura científica
 173. investigació comparativa
 174. investigació cooperativa USE investigació-acció
 175. investigació curricular
 176. investigació d'opinió USE sondeig d'opinió
 177. investigació de camp
 178. investigació educativa
 179. investigació empírica
 180. investigació en curs
 181. investigació experimental
 182. investigació fonamental USE investigació bàsica
 183. investigació històrica
 184. investigació institucional
 185. investigació operacional
 186. investigació operativa USE investigació operacional
 187. investigació participativa USE investigació-acció
 188. investigació pedagògica USE investigació educativa
 189. investigació qualitativa
 190. investigació sobre la professió
 191. investigació sobre literatura científica
 192. investigació sobre programes d'estudis USE investigació curricular
 193. investigació social
 194. investigació teòrica
 195. investigació transcultural
 196. investigació transnacional
 197. investigació-acció
 198. investigador
 199. Iran
 200. Iraq