Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. obediència
 2. obertura personal
 3. obesitat
 4. objectes de demostració
 5. objectiu d'ensenyament
 6. objectiu de conducta
 7. objectius de l'educació USE finalitat de l'educació
 8. objectivitat
 9. obra de referència
 10. obrer USE treballador
 11. obrer agrícola USE treballador agrícola
 12. obrer industrial USE treballador industrial
 13. observació
 14. observatori
 15. Obwalden
 16. OCDE
 17. Oceania
 18. oceanografia
 19. oci USE lleure
 20. ocupació
 21. ocupació femenina
 22. ocupació juvenil
 23. odi
 24. odontòleg USE dentista
 25. odontologia
 26. OEA
 27. OEAC
 28. oferta de formació
 29. oferta de professorat USE oferta de professors
 30. oferta de professors
 31. oficina
 32. oficina d'ocupació USE servei d'ocupació
 33. ofimàtica
 34. oient
 35. OIT
 36. OMS
 37. ONG
 38. ONU
 39. ONUDI
 40. opinió
 41. opinió pública
 42. oportunitats d'ocupació
 43. oportunitats de treball USE oportunitats d'ocupació
 44. oportunitats educatives
 45. oposició
 46. òptica
 47. ordenança USE conserge
 48. ordinador
 49. ordinador personal
 50. ordinograma USE diagrama de flux
 51. ordre de naixement
 52. ordre ministerial USE decret
 53. orfe
 54. orfenat
 55. òrgan competent
 56. òrgan consultiu
 57. òrgan de gestió USE direcció administrativa
 58. organigrama
 59. organització
 60. organització administrativa USE estructura administrativa
 61. organització de l'horari
 62. organització de la investigació
 63. organització de la recerca USE organització de la investigació
 64. organització de professors
 65. organització educativa USE sistema educatiu
 66. organització estudiantil
 67. organització femenina
 68. organització internacional
 69. organització juvenil
 70. organització no governamental USE ONG
 71. organització religiosa
 72. organització voluntària
 73. organitzacions internacionals
 74. Orient Mitjà
 75. orientació
 76. orientació educativa
 77. orientació escolar USE orientació educativa
 78. orientació professional
 79. orientador
 80. origen ètnic
 81. origen geogràfic
 82. origen social
 83. origen socioprofessional USE estatus socioeconòmic
 84. originalitat
 85. ortofonia USE logopèdia
 86. ortofonista USE logopeda
 87. ortografia
 88. OUA