Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. raça
 2. racisme
 3. ràdio
 4. ràdio educativa
 5. radiodifusió
 6. radiodifusió escolar USEU ràdio educativa
 7. raonament
 8. ratio professor-alumnes USEU proporció professor-alumnes
 9. readaptació professional
 10. realització d'un mateix USEU autorealització
 11. recensió USEU ressenya
 12. recepció del missatge
 13. recerca USEU investigació
 14. recerca activa USEU investigació-acció
 15. recerca aplicada USEU investigació aplicada
 16. recerca bàsica USEU investigació bàsica
 17. recerca bibliogràfica USEU investigació sobre literatura científica
 18. recerca comparativa USEU investigació comparativa
 19. recerca d'opinió USEU sondeig d'opinió
 20. recerca de camp USEU investigació de camp
 21. recerca educativa USEU investigació educativa
 22. recerca empírica USEU investigació empírica
 23. recerca en curs USEU investigació en curs
 24. recerca experimental USEU investigació experimental
 25. recerca fonamental USEU investigació bàsica
 26. recerca històrica USEU investigació històrica
 27. recerca institucional USEU investigació institucional
 28. recerca operacional USEU investigació operacional
 29. recerca operativa USEU investigació operacional
 30. recerca pedagògica USEU investigació educativa
 31. recerca qualitativa USEU investigació qualitativa
 32. recerca sobre l'opinió pública USEU sondeig d'opinió
 33. recerca sobre la professió USEU investigació sobre la professió
 34. recerca sobre literatura científica USEU investigació sobre literatura científica
 35. recerca sobre programes d'estudis USEU investigació curricular
 36. recerca social USEU investigació social
 37. recerca teòrica USEU investigació teòrica
 38. recerca transcultural USEU investigació transcultural
 39. recerca transnacional USEU investigació transnacional
 40. recerca-acció USEU investigació-acció
 41. reciclatge
 42. reciclatge del personal
 43. recitació
 44. reclutament
 45. recollida de dades
 46. recomanació (Comunitats Europees)
 47. recomanació (Consell d'Europa)
 48. recompensa
 49. reconeixement
 50. reconeixement d'estudis
 51. reconeixement de paraules
 52. reconeixement de qualificacions USEU reconeixement d'estudis
 53. reconeixement de títols USEU reconeixement d'estudis
 54. reconversió professional USEU canvi de professió
 55. record
 56. rector d'universitat
 57. recuperació d'informació
 58. recursos didàctics USEU mitjans d'ensenyament
 59. recursos econòmics
 60. recursos financers
 61. recursos naturals
 62. redacció
 63. REDINET USEU servei d'informació
 64. reeducació física USEU gimnàstica correctiva
 65. reeducació psicològica
 66. reforç
 67. reforma
 68. reforma educativa
 69. refugiat
 70. règim alimentari
 71. règim de vacances
 72. regió desafavorida USEU zona en desenvolupament
 73. regions
 74. regla
 75. reglament (Comunitats Europees)
 76. reglament (Consell d'Europa)
 77. reglament intern
 78. reglamentació
 79. reglamentació europea USEU dret comunitari
 80. Regne Unit
 81. regressió
 82. rehabilitació
 83. rehabilitació física
 84. reincidència
 85. relació alumne-escola USEU relació professor-alumne
 86. relació alumne-pares USEU relació pares-alumne
 87. relació alumne-professor USEU relació professor-alumne
 88. relació comunitat-escola USEU relació escola-comunitat
 89. relació escola-comunitat
 90. relació escola-empresa
 91. relació escola-pares USEU relació pares-escola
 92. relació escola-societat USEU relació escola-comunitat
 93. relació feina-formació
 94. relació mare-nen
 95. relació nen-adult
 96. relació nen-escola USEU relació professor-alumne
 97. relació nen-mare USEU relació mare-nen
 98. relació nen-pare USEU relació pare-nen
 99. relació nen-pares USEU relació pares-nen
 100. relació pare-nen
 101. relació pares-alumne
 102. relació pares-escola
 103. relació pares-nen
 104. relació pares-professor
 105. relació professor-alumne
 106. relació universitat-empresa
 107. relacions culturals
 108. relacions entre centres d'ensenyament
 109. relacions ètniques
 110. relacions exteriors
 111. relacions humanes
 112. relacions industrials USEU relacions laborals
 113. relacions intergrupals
 114. relacions internacionals
 115. relacions interpersonals
 116. relacions laborals
 117. relacions públiques
 118. relacions racials
 119. relaxació
 120. religió
 121. religió oriental
 122. Renània-Palatinat
 123. rendiment
 124. rendiment comparat
 125. rendiment deficient
 126. rendiment mitjà
 127. rendiment típic
 128. renovació pedagògica USEU innovació educativa
 129. renovació urbana
 130. reordenació del personal
 131. repertori
 132. repetició
 133. repetició de curs
 134. representació de rols USEU joc de rol
 135. representació mental
 136. repressió
 137. repressió inconscient
 138. República Centrafricana
 139. República de Corea
 140. República de Sud-àfrica
 141. República Democràtica Popular de Corea
 142. República Dominicana
 143. República Popular de Mongòlia
 144. República Txeca
 145. requisits d'admissió
 146. requisits per a la feina
 147. residència d'estudiants
 148. resistència al canvi
 149. resolució (Comunitats Europees)
 150. resolució (Consell d'Europa)
 151. resolució de conflictes
 152. resolució de problemes
 153. responsabilitat
 154. responsabilitat dels pares
 155. resposta
 156. ressenya
 157. resultat d'investigació
 158. resum
 159. retard
 160. retard mental
 161. retorn al país d'origen USEU migració de retorn
 162. retroacció
 163. retroalimentació USEU retroacció
 164. retroprojector
 165. reunió
 166. revisió mèdica
 167. revisió odontològica
 168. revista USEU publicació periòdica
 169. revista escolar
 170. revista il·lustrada
 171. revolució
 172. revolució cultural
 173. rigidesa
 174. Rin del Nord-Westfàlia
 175. riquesa
 176. ritme
 177. ritme d'aprenentatge
 178. ritu d'iniciació
 179. rivalitat
 180. robatori
 181. robòtica
 182. rol
 183. rol del professor
 184. rol dels pares
 185. rol sexual
 186. rol social
 187. role playing USEU joc de rol
 188. romanès USEU llengua romanesa
 189. Romania
 190. rondalla USEU conte
 191. rondalla meravellosa USEU conte de fades
 192. Ruanda
 193. rural
 194. rus USEU llengua russa
 195. Rússia