Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. raça
 2. racisme
 3. ràdio
 4. ràdio educativa
 5. radiodifusió
 6. radiodifusió escolar USE ràdio educativa
 7. raonament
 8. ratio professor-alumnes USE proporció professor-alumnes
 9. readaptació professional
 10. realització d'un mateix USE autorealització
 11. recensió USE ressenya
 12. recepció del missatge
 13. recerca USE investigació
 14. recerca activa USE investigació-acció
 15. recerca aplicada USE investigació aplicada
 16. recerca bàsica USE investigació bàsica
 17. recerca bibliogràfica USE investigació sobre literatura científica
 18. recerca comparativa USE investigació comparativa
 19. recerca d'opinió USE sondeig d'opinió
 20. recerca de camp USE investigació de camp
 21. recerca educativa USE investigació educativa
 22. recerca empírica USE investigació empírica
 23. recerca en curs USE investigació en curs
 24. recerca experimental USE investigació experimental
 25. recerca fonamental USE investigació bàsica
 26. recerca històrica USE investigació històrica
 27. recerca institucional USE investigació institucional
 28. recerca operacional USE investigació operacional
 29. recerca operativa USE investigació operacional
 30. recerca pedagògica USE investigació educativa
 31. recerca qualitativa USE investigació qualitativa
 32. recerca sobre l'opinió pública USE sondeig d'opinió
 33. recerca sobre la professió USE investigació sobre la professió
 34. recerca sobre literatura científica USE investigació sobre literatura científica
 35. recerca sobre programes d'estudis USE investigació curricular
 36. recerca social USE investigació social
 37. recerca teòrica USE investigació teòrica
 38. recerca transcultural USE investigació transcultural
 39. recerca transnacional USE investigació transnacional
 40. recerca-acció USE investigació-acció
 41. reciclatge
 42. reciclatge del personal
 43. recitació
 44. reclutament
 45. recollida de dades
 46. recomanació (Comunitats Europees)
 47. recomanació (Consell d'Europa)
 48. recompensa
 49. reconeixement
 50. reconeixement d'estudis
 51. reconeixement de paraules
 52. reconeixement de qualificacions USE reconeixement d'estudis
 53. reconeixement de títols USE reconeixement d'estudis
 54. reconversió professional USE canvi de professió
 55. record
 56. rector d'universitat
 57. recuperació d'informació
 58. recursos didàctics USE mitjans d'ensenyament
 59. recursos econòmics
 60. recursos financers
 61. recursos naturals
 62. redacció
 63. REDINET USE servei d'informació
 64. reeducació física USE gimnàstica correctiva
 65. reeducació psicològica
 66. reforç
 67. reforma
 68. reforma educativa
 69. refugiat
 70. règim alimentari
 71. règim de vacances
 72. regió desafavorida USE zona en desenvolupament
 73. regions
 74. regla
 75. reglament (Comunitats Europees)
 76. reglament (Consell d'Europa)
 77. reglament intern
 78. reglamentació
 79. reglamentació europea USE dret comunitari
 80. Regne Unit
 81. regressió
 82. rehabilitació
 83. rehabilitació física
 84. reincidència
 85. relació alumne-escola USE relació professor-alumne
 86. relació alumne-pares USE relació pares-alumne
 87. relació alumne-professor USE relació professor-alumne
 88. relació comunitat-escola USE relació escola-comunitat
 89. relació escola-comunitat
 90. relació escola-empresa
 91. relació escola-pares USE relació pares-escola
 92. relació escola-societat USE relació escola-comunitat
 93. relació feina-formació
 94. relació mare-nen
 95. relació nen-adult
 96. relació nen-escola USE relació professor-alumne
 97. relació nen-mare USE relació mare-nen
 98. relació nen-pare USE relació pare-nen
 99. relació nen-pares USE relació pares-nen
 100. relació pare-nen
 101. relació pares-alumne
 102. relació pares-escola
 103. relació pares-nen
 104. relació pares-professor
 105. relació professor-alumne
 106. relació universitat-empresa
 107. relacions culturals
 108. relacions entre centres d'ensenyament
 109. relacions ètniques
 110. relacions exteriors
 111. relacions humanes
 112. relacions industrials USE relacions laborals
 113. relacions intergrupals
 114. relacions internacionals
 115. relacions interpersonals
 116. relacions laborals
 117. relacions públiques
 118. relacions racials
 119. relaxació
 120. religió
 121. religió oriental
 122. Renània-Palatinat
 123. rendiment
 124. rendiment comparat
 125. rendiment deficient
 126. rendiment mitjà
 127. rendiment típic
 128. renovació pedagògica USE innovació educativa
 129. renovació urbana
 130. reordenació del personal
 131. repertori
 132. repetició
 133. repetició de curs
 134. representació de rols USE joc de rol
 135. representació mental
 136. repressió
 137. repressió inconscient
 138. República Centrafricana
 139. República de Corea
 140. República de Sud-àfrica
 141. República Democràtica Popular de Corea
 142. República Dominicana
 143. República Popular de Mongòlia
 144. República Txeca
 145. requisits d'admissió
 146. requisits per a la feina
 147. residència d'estudiants
 148. resistència al canvi
 149. resolució (Comunitats Europees)
 150. resolució (Consell d'Europa)
 151. resolució de conflictes
 152. resolució de problemes
 153. responsabilitat
 154. responsabilitat dels pares
 155. resposta
 156. ressenya
 157. resultat d'investigació
 158. resum
 159. retard
 160. retard mental
 161. retorn al país d'origen USE migració de retorn
 162. retroacció
 163. retroalimentació USE retroacció
 164. retroprojector
 165. reunió
 166. revisió mèdica
 167. revisió odontològica
 168. revista USE publicació periòdica
 169. revista escolar
 170. revista il·lustrada
 171. revolució
 172. revolució cultural
 173. rigidesa
 174. Rin del Nord-Westfàlia
 175. riquesa
 176. ritme
 177. ritme d'aprenentatge
 178. ritu d'iniciació
 179. rivalitat
 180. robatori
 181. robòtica
 182. rol
 183. rol del professor
 184. rol dels pares
 185. rol sexual
 186. rol social
 187. role playing USE joc de rol
 188. romanès USE llengua romanesa
 189. Romania
 190. rondalla USE conte
 191. rondalla meravellosa USE conte de fades
 192. Ruanda
 193. rural
 194. rus USE llengua russa
 195. Rússia