Tesaurus Europeu de l'Educació

 1. t-grup USE grup d'evolució
 2. tabac USE tabaquisme
 3. tabaquisme
 4. Tadjikistan
 5. Tailàndia
 6. Taiwan
 7. talent
 8. talent artístic USE capacitat artística
 9. taller
 10. taller creatiu
 11. taller d'adaptació escolar USE curs d'acollida per a estrangers
 12. taller de formació
 13. taller escolar
 14. taller protegit
 15. Tanzània
 16. tartamudesa USE quequesa
 17. taula estadística
 18. taxa d'escolarització
 19. taxa de natalitat
 20. taxonomia
 21. taxonomia d'objectius
 22. teatre
 23. teatre escolar
 24. teatre radiofònic
 25. teatre televisat
 26. tècnic
 27. tècnica d'ensenyament USE tècnica didàctica
 28. tècnica d'interrogació
 29. tècnica d'investigació
 30. tècnica de construcció
 31. tècnica de mesura
 32. tècnica didàctica
 33. tècniques de lectura
 34. tècniques de relaxació USE relaxació
 35. tecnologia
 36. tecnologia d'ordinadors
 37. tecnologia de control
 38. tecnologia de l'educació
 39. tecnologia de la informació
 40. tecnologia dels mitjans de comunicació
 41. tecnologies de la informació i de la comunica...
 42. telecàrrega de dades USE transferència de dades
 43. teleclub USE centre cultural
 44. telecomunicació
 45. teledescàrrega de dades USE transferència de dades
 46. teleeducació USE ensenyament a distància
 47. telemàtica
 48. televisió
 49. televisió educativa
 50. televisió escolar USE televisió educativa
 51. televisor USE aparell de televisió
 52. tema transversal USE eix transversal
 53. temor USE por
 54. temperament USE caràcter
 55. temps d'aprenentatge
 56. temps lectiu
 57. temps lliure
 58. tendència
 59. tendències demogràfiques
 60. tennis USE joc de pilota
 61. teologia
 62. teoria
 63. teoria crítica
 64. teoria de l'aprenentatge
 65. teoria de l'educació
 66. teoria de la ciència
 67. teoria de la comunicació
 68. teoria de la informació
 69. terapeuta
 70. terapèutica USE teràpia
 71. teràpia
 72. teràpia lúdica
 73. tercer món USE país en vies de desenvolupament
 74. teresetes USE titelles
 75. terminal
 76. terminologia
 77. tesaurus
 78. tesi
 79. tesi de llicenciatura USE tesi
 80. tesi doctoral USE tesi
 81. tesina USE tesi
 82. test
 83. test cognitiu
 84. test d'aprenentatge
 85. test d'aptitud
 86. test d'elecció múltiple
 87. test d'elements incomplets
 88. test d'intel·ligència
 89. test d'interessos
 90. test de cloze USE test d'elements incomplets
 91. test de creativitat
 92. test de diagnòstic
 93. test de memòria
 94. test de percepció
 95. test de personalitat
 96. test de psicomotricitat
 97. test de rendiment
 98. test escrit
 99. test no verbal
 100. test projectiu
 101. test referit a criteri
 102. test referit a norma
 103. test sense connotacions culturals
 104. test verbal
 105. text oficial
 106. text programat
 107. thesaurus USE tesaurus
 108. Thurgau
 109. Ticino
 110. timidesa
 111. Timor Oriental
 112. tipologia
 113. tipus de formació
 114. titelles
 115. títol
 116. títol universitari
 117. titulat superior
 118. tocadiscs
 119. Togo
 120. tolerància
 121. Tonga
 122. toxicomania
 123. traça USE destresa
 124. traçador
 125. tractament de la informació
 126. tractament de texts
 127. tractament electrònic de dades
 128. tractament mèdic
 129. Tractat de la Unió Europea
 130. tradició
 131. traducció
 132. traducció automàtica
 133. traductor
 134. transcripció fonètica
 135. transferència de dades
 136. transferència de l'aprenentatge
 137. transferència de tecnologia
 138. transferència psicològica
 139. transició a la vida professional
 140. transició d'educació infantil a primària
 141. transició d'educació primària a primer cicle de secundària
 142. transició de primer a segon cicle d'educació secundària
 143. transició del batxillerat a l'ensenyament superior
 144. trànsit
 145. transparència
 146. transport
 147. transport escolar
 148. trasllat
 149. trastorn de la conducta
 150. trastorn del metabolisme
 151. trastorn emocional
 152. trastorn motor
 153. treball
 154. treball a la biblioteca
 155. treball a temps complet USE treball de dedicació completa
 156. treball a temps parcial USE treball de dedicació parcial
 157. treball al laboratori
 158. treball amb casos individuals
 159. treball de camp USE investigació de camp
 160. treball de classe
 161. treball de dedicació completa
 162. treball de dedicació parcial
 163. treball de les dones
 164. treball en curs USE investigació en curs
 165. treball en equip
 166. treball escolar USE activitats escolars
 167. treball eventual
 168. treball independent
 169. treball individual
 170. treball infantil
 171. treball intel·lectual
 172. treball manual
 173. treball nocturn
 174. treball obligatori
 175. treball social
 176. treball voluntari
 177. treballador
 178. treballador agrícola
 179. treballador autònom
 180. treballador en atur
 181. treballador estranger
 182. treballador industrial
 183. treballador jove
 184. treballador manual
 185. treballador migrant
 186. treballador no qualificat
 187. treballador social
 188. treballs dirigits
 189. treballs pràctics
 190. trets de personalitat USE característiques individuals
 191. tribunal
 192. Tribunal de Comptes CE
 193. Tribunal de Justícia CE
 194. tribunal examinador
 195. tribunal tutelar de menors
 196. trimestre
 197. Trinidad i Tobago
 198. tronc comú USE currículum comú
 199. tuberculosi
 200. Tunísia