Tesaurus Europeu de l'Educació

Tesaurus Europeu de l'Educació / Comisión de las Comunidades Europeas; Councl of Europe; REDINED

URI
https://vocabularyserver.com/tee/ca/
Llengua
ca
Correo electrónico de contacto
Data de creació
31/12/2003
Data d'última modificació
03/09/2014
Paraules clau
EDUCACION; ENSEÑANZA; TESAUROS DE EDUCACION
Tipus de llenguatge
Cobertura
Tesaurus de l'Educació en base al procesamiento automático de la versión en lengua española del 2003.
Termes
3617 Ver cambios recientes
Relacions entre termes
2100
Termes equivalents
622
Nota d'abast
281
API
https://vocabularyserver.com/tee/ca/services.php
Generat per
TemaTres 3.0