Thesaurus Europeo da Educación

 1. abandono de estudios
 2. abecedario USE educación
 3. abecedario USE silabario
 4. aborrecemento USE fastío
 5. aborto
 6. absentismo
 7. abstracción
 8. abuso sexual USE delicto sexual
 9. academia militar
 10. accesibilidade arquitectónica USE accesibilidade para os minusválidos
 11. accesibilidade para os discapacitados USE accesibilidade para os minusválidos
 12. accesibilidade para os minusválidos
 13. acceso á educación
 14. acceso ó emprego
 15. accidente
 16. accidente de tráfico
 17. accidente escolar
 18. aceleración
 19. aceno USE xesto
 20. Acerbaixán
 21. acollemento de rapaces
 22. acollemento extraescolar
 23. acordo internacional
 24. acreditación USE autorización
 25. Acta Única Europea
 26. actitude
 27. actitude cara á escola
 28. actitude cara ó traballo
 29. actitude da xuventude
 30. actitude do alumno
 31. actitude dos pais
 32. actividade artística
 33. actividades creativas
 34. actividades culturais USE actividades socioculturais
 35. actividades dirixidas
 36. actividades escolares
 37. actividades extracurriculares
 38. actividades ó aire libre
 39. actividades recreativas
 40. actividades socioculturais
 41. aculturación
 42. acústica
 43. adaptabilidade
 44. adaptación
 45. adaptación afectiva
 46. adaptación social
 47. adicción ó tabaco USE tabaquismo
 48. ADIÓN
 49. administración
 50. administración
 51. administración autonómica USE administración rexional
 52. administración central
 53. Administración competente USE órgano competente
 54. administración da educación
 55. administración da educación USE administración educativa
 56. administración de empresas USE xestión empresarial
 57. administración educativa
 58. administración local
 59. administración pública
 60. administración pública
 61. administración rexional
 62. administrador
 63. admisión
 64. adolescencia
 65. adolescente
 66. adopción
 67. adoutrinamento
 68. adulto
 69. afasia
 70. afección
 71. afección pola lectura
 72. afectividade
 73. afectividade e sentimento
 74. afecto
 75. Afganistán
 76. afiliación política
 77. afiliación relixiosa
 78. África
 79. África
 80. África anglófona
 81. África Central
 82. África do Norte
 83. África do Sueste
 84. África do Sur
 85. África francófona
 86. África lusófona
 87. África Occidental
 88. África Oriental
 89. agresión
 90. agresividade
 91. agricultor USE traballador agrícola
 92. agricultura
 93. agro USE agricultura
 94. agronomía
 95. agrupamento
 96. agrupamento por aptitudes
 97. agrupamento vertical
 98. aire acondicionado
 99. albanés USE lingua albanesa
 100. Albania
 101. albergue xuvenil
 102. alcohol USE alcol
 103. alcoholismo USE alcolismo
 104. alcol
 105. alcolismo
 106. aldea USE pobo
 107. alegría
 108. alemán USE lingua alemana
 109. Alemaña
 110. Alemaña RD
 111. Alemaña RF
 112. alfabetización
 113. alfabetización funcional
 114. alfabeto
 115. algoritmo
 116. alienación
 117. alimentación USE nutrición
 118. alimento
 119. almacenamento da información
 120. aloxamento
 121. aloxamento de servicio
 122. alpinismo
 123. alteración da conducta
 124. alteración do comportamento USE alteración da conducta
 125. alteración do metabolismo
 126. alteración emocional
 127. alteración motora
 128. alto rendemento
 129. Alto Volta USE Burkina Faso
 130. altruísmo
 131. alucinóxeno USE droga
 132. alumno
 133. alumno en prácticas
 134. alumno estranxeiro
 135. alumno oínte
 136. alumno por libre USE alumno oínte
 137. alumno que rematou a escolaridade
 138. álxebra
 139. Alxeria
 140. ama de casa
 141. amabilidade
 142. ambición
 143. ambiente cultural
 144. ambiente da clase USE clima da clase
 145. ambiente de aprendizaxe USE condicións de aprendizaxe
 146. ambiente escolar
 147. ambiente familiar
 148. ambiente laboral
 149. ambiente profesional
 150. ambiente rural
 151. ambiente social
 152. ambiente urbano
 153. ambliopía
 154. América
 155. América
 156. América Central
 157. América do Norte
 158. América do Sur
 159. América Latina
 160. amigabilidade USE facilidade de uso
 161. amizade
 162. amor
 163. amor propio USE autoestima
 164. analfabetismo
 165. analfabeto
 166. análise comparativa
 167. análise conceptual
 168. análise cualitativa
 169. análise de contido
 170. análise de correlación
 171. análise de covarianza
 172. análise de custo-beneficio
 173. análise de custos
 174. análise de input-output
 175. análise de ítem
 176. análise de redes
 177. análise de regresión
 178. análise de sistemas
 179. análise de texto USE análise textual
 180. análise de varianza
 181. análise estatística
 182. análise estructural
 183. análise factorial
 184. análise multidimensional
 185. análise multivariada
 186. análise multivariante USE análise multivariada
 187. análise textual
 188. anarquía USE anarquismo
 189. anarquismo
 190. anatomía
 191. Andalucía
 192. Andorra
 193. angloamericano USE lingua inglesa americana
 194. Angola
 195. angustia
 196. animación
 197. animación de grupos USE animación
 198. animación sociocultural USE animación
 199. animador
 200. animador de grupos USE animador