Thesaurus Europeo da Educación

 1. animador sociocultural USE animador
 2. animal
 3. ano académico USE curso académico
 4. ano escolar USE curso escolar
 5. ano sabático
 6. anorexia
 7. ansiedade USE angustia
 8. Antártida
 9. anticoncepción
 10. Antiga República Iugoslava de Macedonia
 11. Antigo Testamento USE Sagradas Escrituras
 12. Antigua
 13. antigüidade
 14. Antillas Holandesas
 15. antisemitismo
 16. antoloxía
 17. antropoloxía cultural USE etnoloxía
 18. antropoloxía da educación
 19. antropoloxía física
 20. antropoloxía pedagóxica USE antropoloxía da educación
 21. antropoloxía social USE etnoloxía
 22. anuario
 23. APA USE asociación de pais
 24. aparato de educación física USE aparello de educación física
 25. aparato de ximnasia USE aparello de educación física
 26. aparello de educación física
 27. aparello de laboratorio
 28. aparello de lectura
 29. aparello de radio
 30. aparello de televisión
 31. aparello de ximnasia USE aparello de educación física
 32. apatía
 33. apertura persoal
 34. aplicación
 35. aplicación informática
 36. Appenzell Ausser-Rhoden
 37. Appenzell Inner-Rhoden
 38. aprendiz
 39. aprendizaxe
 40. aprendizaxe
 41. aprendizaxe asistida por ordenador USE uso didáctico do ordenador
 42. aprendizaxe de linguas
 43. aprendizaxe do dominio
 44. aprendizaxe en grupo
 45. aprendizaxe incidental
 46. aprendizaxe intencional
 47. aprendizaxe lenta
 48. aprendizaxe memorística
 49. aprendizaxe non verbal
 50. aprendizaxe pola experiencia
 51. aprendizaxe polo descubrimento
 52. aprendizaxe por ordenador USE uso didáctico do ordenador
 53. aprendizaxe precoz
 54. aprendizaxe profesional
 55. aprendizaxe programada USE ensino programado
 56. aprendizaxe secuencial
 57. aprendizaxe sensomotora
 58. aprendizaxe social
 59. aprendizaxe temperá USE aprendizaxe precoz
 60. aprendizaxe verbal
 61. aprendizaxe visual
 62. aptitude
 63. aptitude lingüística
 64. aptitude para a aprendizaxe
 65. aptitude para o ensino
 66. árabe USE lingua árabe
 67. Arabia Saudita
 68. área en vías de desenvolvemento USE zona en vías de desenvolvemento
 69. área prioritaria USE zona prioritaria
 70. área rural USE zona rural
 71. área urbana USE zona urbana
 72. Argovia
 73. argumentación
 74. aritmética
 75. Armenia
 76. arqueoloxía
 77. arquitecto
 78. arquitectura
 79. arquivo
 80. arquivo sonoro USE fonoteca
 81. arte
 82. arte
 83. arte dramática
 84. arte popular
 85. artes aplicadas
 86. artes decorativas USE artes aplicadas
 87. artes gráficas
 88. artes industriais USE artes aplicadas
 89. artes marciais
 90. artes plásticas USE belas artes
 91. artesanía
 92. articulación USE pronuncia
 93. artista
 94. Aruba
 95. Arxentina
 96. asesoramento de grupo
 97. Asia
 98. Asia Central
 99. Asia/Oriente Medio/Oceanía
 100. asignación de recursos
 101. asistencia
 102. asistencia ó detido
 103. asistencia técnica
 104. asistente social USE traballador social
 105. asma
 106. asmático
 107. asociación
 108. asociación confesional USE organización relixiosa
 109. asociación cultural
 110. asociación de empresarios USE organización patronal
 111. asociación de estudiantes USE organización estudiantil
 112. asociación de pais
 113. asociación de pais de alumnos USE asociación de pais
 114. asociación de profesores USE organización do profesorado
 115. asociación de voluntarios USE organización voluntaria
 116. asociación deportiva
 117. asociación feminina USE organización feminina
 118. asociación internacional USE organización internacional
 119. asociación patronal USE organización patronal
 120. asociación profesional
 121. asociación relixiosa USE organización relixiosa
 122. asociación voluntaria USE organización voluntaria
 123. asociación xuvenil USE organización xuvenil
 124. aspiración
 125. aspiración profesional
 126. astronomía
 127. ateísmo
 128. atención
 129. atlas
 130. atletismo
 131. atraso
 132. atraso mental
 133. atribución de funcións USE expectativa de papeis
 134. atribución de papeis USE expectativa de papeis
 135. ATS USE enfermeiro
 136. audición
 137. audiometría
 138. aula
 139. aula magna USE salón de actos
 140. aula móbil
 141. aula polivalente
 142. aula universitaria
 143. aumento da poboación USE crecemento demográfico
 144. ausencia autorizada USE autorización de ausencia
 145. ausencia por enfermidade
 146. Australia
 147. Austria
 148. autismo
 149. autista
 150. autoaprendizaxe
 151. autoavaliación
 152. autoconcepto USE concepto de si mesmo
 153. autoconciencia USE conciencia de si mesmo
 154. autoconfianza USE confianza en si mesmo
 155. autocontrol
 156. autóctono
 157. autoeducación USE autoaprendizaxe
 158. autoestima
 159. automatización
 160. autonomía
 161. autonomía escolar
 162. autopercepción
 163. autor
 164. autorealización
 165. autoridade
 166. autoridade competente USE órgano competente
 167. autoridade xudicial USE xurisdicción
 168. autoritarismo
 169. autorización
 170. autorización de ausencia
 171. autoxestión
 172. avaliación
 173. avaliación
 174. avaliación continua
 175. avaliación do profesor
 176. avaliación formativa
 177. avaliación inicial
 178. avaliación normativa
 179. avaliación por obxectivos
 180. avaliación predictiva
 181. avaliación sumativa
 182. aversión
 183. avogado
 184. avós
 185. axencia de colocación USE servicio de emprego
 186. axuda á infancia
 187. axuda á xuventude
 188. axuda económica
 189. axuda económica ás familias
 190. axuda estatal
 191. axuda financeira USE subsidio
 192. axuda para o desenvolvemento
 193. axudante
 194. axudante de linguas estranxeiras
 195. axudante técnico sanitario USE enfermeiro
 196. Azores