Thesaurus Europeo da Educación

 1. clase experimental
 2. clase heteroxénea
 3. clase homoxénea
 4. clase media
 5. clase obreira
 6. clase paralela
 7. clase particular
 8. clase piloto USE clase experimental
 9. clase social
 10. clase terminal
 11. clases nocturnas USE curso nocturno
 12. clasificación
 13. clasificación de empregos
 14. clima
 15. clima da clase
 16. club
 17. club xuvenil
 18. CMI
 19. coalición
 20. cociente de intelixencia
 21. cociña
 22. coeducación
 23. cognición
 24. coidado
 25. coidado dos nenos
 26. colección
 27. colexio maior USE residencia de estudiantes
 28. colexio profesional USE asociación profesional
 29. Colombia
 30. colonia escolar
 31. colonialismo
 32. comedor escolar
 33. comedor universitario
 34. comentario de texto USE análise textual
 35. comentario textual USE análise textual
 36. comercio
 37. comezo do curso académico
 38. comezo do curso escolar
 39. cómic
 40. comida
 41. comida escolar
 42. Comisión CE
 43. comisión de servicio
 44. comité
 45. Comité das Rexións CE
 46. Comité Económico e Social CE
 47. Comores
 48. compatibilidade
 49. competencia USE destreza
 50. competencia comunicativa
 51. competencias básicas USE destrezas básicas
 52. competición
 53. complexo
 54. comportamento
 55. comportamento USE conducta
 56. comportamento cultural
 57. comportamento do estudiante
 58. composición
 59. composición da clase
 60. comprensión
 61. comprensión do texto
 62. comprensión internacional
 63. comprensión oral
 64. computador USE ordenador
 65. computadora USE ordenador
 66. comunicación
 67. comunicación non verbal
 68. comunicación verbal
 69. comunidade
 70. Comunidade Europea
 71. comunidade lingüística
 72. comunidade local
 73. comunidade rural USE pobo
 74. Comunidades Europeas (institucións)
 75. Comunidades Europeas (tratados)
 76. comunismo
 77. concello USE administración local
 78. concentración USE atención
 79. concentración escolar
 80. concepto
 81. concepto de número
 82. concepto de si mesmo
 83. conceptualización USE formación do concepto
 84. conciencia
 85. conciencia de si mesmo
 86. conciencia moral
 87. concurso
 88. condena
 89. condicionamento
 90. condicións de acceso USE condicións de admisión
 91. condicións de admisión
 92. condicións de aprendizaxe
 93. condicións de traballo
 94. condicións de traballo do profesor
 95. condicións económicas
 96. condicións laborais USE condicións de traballo
 97. condicións laborais do profesor USE condicións de traballo do profesor
 98. conducta
 99. conducta afectiva
 100. conducta antiautoritaria
 101. conducta antisocial
 102. conducta autoritaria
 103. conducta de grupo
 104. conducta desviada
 105. conducta do alumno
 106. conducta do estudiante USE comportamento do estudiante
 107. conducta do profesor
 108. conducta materna
 109. conducta paterna
 110. conducta política
 111. conducta relixiosa
 112. conducta sexual
 113. conducta social
 114. conducta verbal
 115. conductismo
 116. coñecemento
 117. coñecemento previo
 118. coñecementos básicos USE destrezas básicas
 119. conferencia
 120. confesión relixiosa USE afiliación relixiosa
 121. confianza
 122. confianza en si mesmo
 123. configuración informática
 124. confinado no domicilio
 125. conflicto
 126. conflicto de clases
 127. conflicto de papeis
 128. conflicto social
 129. conflicto xeracional
 130. conformidade
 131. Congo RD USE Zaire
 132. Congo RP
 133. congreso
 134. consello USE orientación
 135. Consello CE
 136. consello científico
 137. consello de administración
 138. Consello de Cooperación Cultural
 139. Consello de Europa
 140. conservación da natureza USE protección do medio ambiente
 141. conservadorismo
 142. conservatorio USE escola de música
 143. conserxe
 144. constitución
 145. constitución física
 146. construcción de modelos
 147. construcción escolar
 148. consulta
 149. consumo
 150. contabilidade
 151. contable
 152. contaminación
 153. contaminación acústica
 154. contestación USE protesta
 155. contestación estudiantil USE protesta estudiantil
 156. contido da educación
 157. contido da educación
 158. continuidade didáctica
 159. conto
 160. conto de fadas
 161. contorno cultural USE ambiente cultural
 162. contorno de programación
 163. contorno escolar USE ambiente escolar
 164. contorno familiar USE ambiente familiar
 165. contorno profesional USE ambiente profesional
 166. contorno rural USE ambiente rural
 167. contorno social USE ambiente social
 168. contorno urbano USE ambiente urbano
 169. contrato de aprendizaxe
 170. contrato de formación-emprego
 171. contrato de traballo
 172. control de natalidade
 173. control de si mesmo USE autocontrol
 174. control do rendemento
 175. control orzamentario
 176. control social
 177. convalecencia
 178. convenio cultural
 179. conversa
 180. conversación USE conversa
 181. converxencia de sistemas educativos
 182. cooperación
 183. cooperación internacional
 184. cooperación interuniversitaria
 185. cooperación rexional
 186. coordinación sensomotora
 187. cor
 188. Corán USE Sagradas Escrituras
 189. Corea
 190. Corea R
 191. Corea RPD
 192. corpo humano
 193. corre-la escola USE latar
 194. correccional USE establecemento correccional
 195. corrente pedagóxica
 196. correo electrónico
 197. correspondencia escolar
 198. Cortes USE parlamento
 199. Costa do Marfil
 200. Costa Rica