Thesaurus Europeo da Educación

 1. daltonismo
 2. danés USE lingua danesa
 3. danza
 4. danza popular
 5. datos estatísticos
 6. debate
 7. deberes
 8. debilidade mental
 9. debuxo
 10. debuxo técnico
 11. debuxos animados
 12. deceso USE morte
 13. decisión (Comunidades Europeas)
 14. decisión (Consello de Europa)
 15. decreto
 16. decreto lei USE lei
 17. dedicación completa
 18. dedicación exclusiva USE traballo a tempo completo
 19. dedicación parcial
 20. dedicación total USE dedicación completa
 21. defecto auditivo USE defecto do oído
 22. defecto da fala
 23. defecto da vista
 24. defecto do oído
 25. defecto visual USE defecto da vista
 26. deficiencia
 27. deficiencia alimentaria
 28. deficiencia auditiva USE defecto do oído
 29. deficiencia da escritura USE disgrafía
 30. deficiencia da lectura USE dislexia
 31. deficiencia e deficiente
 32. deficiencia física
 33. deficiencia mental
 34. deficiencia múltiple
 35. deficiencia sensorial
 36. deficiencia social
 37. deficiencia visual USE defecto da vista
 38. deficiente
 39. deficiente auditivo
 40. deficiente da fala USE iluminación
 41. deficiente da fala USE disártrico
 42. deficiente físico
 43. deficiente mental
 44. deficiente mental profundo
 45. deficiente motor
 46. deficiente sensorial
 47. deficiente visual
 48. déficit educativo
 49. defunción USE morte
 50. delegado de clase
 51. delicto
 52. delicto sexual
 53. delincuencia
 54. delincuencia xuvenil
 55. delincuente
 56. demanda USE necesidade
 57. demanda de afecto USE necesidade de afecto
 58. demanda de afiliación USE necesidade de afiliación
 59. demanda de educación
 60. demanda de formación USE necesidade de formación
 61. demanda de información USE necesidade de información
 62. demanda de man de obra USE necesidade de man de obra
 63. demanda de profesores
 64. demanda de titulados
 65. democracia
 66. democratización
 67. demografía
 68. demostración
 69. densidade da poboación
 70. dentista
 71. departamento da xuventude
 72. deporte
 73. deporte de competición
 74. deporte de inverno
 75. deporte náutico
 76. deportes de combate USE artes marciais
 77. depresión
 78. dereito
 79. dereito á cultura
 80. dereito á educación
 81. dereito civil
 82. dereito comunitario
 83. dereito de autor
 84. dereito do traballo
 85. dereito internacional
 86. dereito laboral USE dereito do traballo
 87. dereito penal
 88. dereito público
 89. dereitos civís
 90. dereitos culturais USE dereito á cultura
 91. dereitos de inscrición USE taxas de inscrición
 92. dereitos de matrícula USE taxas de inscrición
 93. dereitos do neno
 94. dereitos humanos
 95. desánimo
 96. descanso
 97. descenso da natalidade
 98. descentralización
 99. descrición de funcións
 100. desegregación
 101. desempeño de papeis
 102. desempregado USE traballador en paro
 103. desemprego USE paro
 104. desemprego de longa duración USE paro de longa duración
 105. desemprego de titulados USE paro de titulados
 106. desemprego xuvenil
 107. deseño asistido por ordenador
 108. deseño automatizado USE deseño asistido por ordenador
 109. deseño de sistemas
 110. deseño por ordenador USE deseño asistido por ordenador
 111. deseño técnico USE debuxo técnico
 112. desenvolvemento afectivo
 113. desenvolvemento cognitivo
 114. desenvolvemento comunitario
 115. desenvolvemento cultural
 116. desenvolvemento curricular
 117. desenvolvemento da educación
 118. desenvolvemento da linguaxe
 119. desenvolvemento da personalidade
 120. desenvolvemento da personalidade
 121. desenvolvemento do currículo USE desenvolvemento curricular
 122. desenvolvemento do neno
 123. desenvolvemento do programa de estudios USE desenvolvemento curricular
 124. desenvolvemento económico
 125. desenvolvemento emocional USE desenvolvemento afectivo
 126. desenvolvemento emocional USE avaliación inicial
 127. desenvolvemento físico
 128. desenvolvemento grafomotor USE grafomotricidade
 129. desenvolvemento individual USE desenvolvemento da personalidade
 130. desenvolvemento intelectual
 131. desenvolvemento mental
 132. desenvolvemento moral
 133. desenvolvemento motor
 134. desenvolvemento perceptivo
 135. desenvolvemento persoal USE desenvolvemento da personalidade
 136. desenvolvemento profesional
 137. desenvolvemento psicomotor
 138. desenvolvemento rexional
 139. desenvolvemento rural
 140. desenvolvemento sexual
 141. desenvolvemento social
 142. desenvolvemento tardío
 143. desenvolvemento urbano
 144. desescolarización
 145. desfavorecido
 146. desfavorecido social
 147. deshonestidade
 148. designación de persoal USE dotación de persoal
 149. desigualdade rexional
 150. desigualdade social
 151. desnutrición
 152. desocupación USE paro
 153. desocupado USE traballador en paro
 154. despedimento
 155. desprezo
 156. destinatarios da educación
 157. destreza
 158. destrezas básicas
 159. desviación
 160. desvío USE desviación
 161. detección
 162. detención de rapaces
 163. detención preventiva
 164. día de permiso por estudios
 165. diabete
 166. diagnóstico
 167. diagnóstico da personalidade
 168. diagrama
 169. diagrama de fluxo USE ordinograma
 170. dialéctica
 171. dialecto
 172. diálogo
 173. diapositiva
 174. dicción
 175. diccionario
 176. dictado
 177. dictame (Comunidades Europeas)
 178. dictame (Consello de Europa)
 179. didáctica
 180. didáctica do museo USE didáctica museística
 181. didáctica museística
 182. dieta USE réxime alimentario
 183. dietética
 184. diferencia cultural USE pluralismo cultural
 185. diferencia de idade
 186. diferencia de sexo
 187. diferenciación
 188. dificultade de aprendizaxe
 189. dificultade para a lectura
 190. difusión da información
 191. dignidade humana
 192. dimensión da clase
 193. dimensión da escola
 194. dimensión da familia
 195. dimensión europea
 196. diminución USE deficiencia
 197. diminución física USE deficiencia física
 198. diminución mental USE deficiencia mental
 199. diminución múltiple USE deficiencia múltiple
 200. diminución sensorial USE deficiencia sensorial