Thesaurus Europeo da Educación

 1. diminuído USE deficiente
 2. diminuído auditivo USE deficiente auditivo
 3. diminuído da fala USE disártrico
 4. diminuído físico USE deficiente físico
 5. diminuído mental USE deficiente mental
 6. diminuído mental profundo USE deficiente mental profundo
 7. diminuído sensorial USE deficiente sensorial
 8. diminuído visual USE deficiente visual
 9. dimisión
 10. Dinamarca
 11. dinámica de grupos
 12. diñeiro
 13. diploma USE título
 14. diplomatura
 15. dirección administrativa
 16. dirección da clase
 17. directiva (Comunidades Europeas)
 18. directiva (Consello de Europa)
 19. directividade
 20. director
 21. director do centro
 22. disártrico
 23. discalculia
 24. disciplina
 25. disciplina básica USE materia fundamental
 26. disciplina central USE materia principal
 27. disciplina de ensinanza USE materia de ensino
 28. disciplina de ensino USE materia de ensino
 29. disciplina fundamental USE materia fundamental
 30. disciplina nuclear USE materia principal
 31. disciplina obrigatoria USE materia obrigatoria
 32. disciplina optativa USE materia optativa
 33. disciplina secundaria USE materia secundaria
 34. disco
 35. disco compacto
 36. disco duro
 37. disco flexible
 38. discoteca
 39. discriminación
 40. discriminación positiva
 41. discriminación racial
 42. discriminación sexual
 43. discriminación social
 44. discusión
 45. disgrafía
 46. dislexia
 47. disonancia cognitiva
 48. disortografía
 49. dispoñibilidade educativa USE escolarización
 50. dispositivo de entrada e saída USE periférico de entrada e saída
 51. disquete USE disco flexible
 52. distancia interpersoal
 53. distracción
 54. distribución da aula
 55. distribución da poboación
 56. distribución de premios
 57. distribución do espacio
 58. distribución do horario escolar
 59. distribución do tempo
 60. distribución do tempo de traballo
 61. distribución dos ingresos
 62. distribución xeográfica
 63. distrito administrativo
 64. distrito escolar
 65. distrofia muscular
 66. división do traballo
 67. divorcio
 68. divulgación
 69. Djibuti
 70. doazón
 71. docente USE profesor
 72. docimoloxía
 73. documentación
 74. documental
 75. documentalista
 76. documento
 77. documento administrativo
 78. doente
 79. doente mental
 80. doenza
 81. doenza cardíaca
 82. doenza de transmisión sexual
 83. doenza do corazón USE doenza cardíaca
 84. doenza infecciosa
 85. doenza mental
 86. doenza profesional
 87. dogmatismo
 88. Dominica
 89. dominio de si mesmo USE autocontrol
 90. DOPAED
 91. dor
 92. dormitorio
 93. dotación de persoal
 94. dotado
 95. dotes artísticos USE capacidade artística
 96. doutoramento
 97. dramatización
 98. droga
 99. drogodependencia
 100. duración dos estudios