Thesaurus Europeo da Educación

 1. ecoloxía
 2. economía da educación
 3. economía doméstica
 4. ECOSOC
 5. Ecuador
 6. edificio
 7. edificio
 8. edificio escolar
 9. educabilidade
 10. educación
 11. educación a distancia USE ensino a distancia
 12. educación a domicilio
 13. educación aberta
 14. educación alimentaria
 15. educación ambiental
 16. educación antiautoritaria
 17. educación artística
 18. educación autoritaria
 19. educación básica
 20. educación científica
 21. educación cívica
 22. educación comparada
 23. educación compensatoria
 24. educación comunitaria USE educación social
 25. educación confesional USE educación relixiosa
 26. educación continua USE educación permanente
 27. educación correccional
 28. educación cristiá
 29. educación da afectividade
 30. educación da fala
 31. educación da muller
 32. educación da percepción
 33. educación da primeira infancia
 34. educación de adultos
 35. educación de masas
 36. educación diferencial USE pedagoxía diferencial
 37. educación do consumidor
 38. educación domiciliaria USE educación a domicilio
 39. educación dos pais
 40. educación dos traballadores
 41. educación especial
 42. educación estética
 43. educación ética USE educación moral
 44. educación experimental USE pedagoxía experimental
 45. educación extraescolar
 46. educación familiar
 47. educación feminina USE educación da muller
 48. educación física
 49. educación global
 50. educación informal
 51. educación intercultural
 52. educación internacional
 53. educación laica
 54. educación moral
 55. educación multicultural USE educación intercultural
 56. educación musical
 57. educación no domicilio USE educación a domicilio
 58. educación non formal
 59. educación non regrada USE educación non formal
 60. educación obreira USE educación dos traballadores
 61. educación para a paz
 62. educación para a saúde mental
 63. educación para a seguridade mental
 64. educación para o lecer
 65. educación para o ocio USE educación para o lecer
 66. educación permanente
 67. educación política
 68. educación polo cine
 69. educación por obxectivos USE ensino por obxectivos
 70. educación preescolar
 71. educación relixiosa
 72. educación sanitaria
 73. educación sexual
 74. educación social
 75. educación tecnolóxica
 76. educación xestual
 77. educador
 78. eficacia do centro de ensinanza USE eficacia do centro de ensino
 79. eficacia do centro de ensino
 80. ego USE eu
 81. egocentrismo
 82. egoísmo
 83. elaboración de material didáctico USE elaboración de medios de ensino
 84. elaboración de medios de ensinanza USE elaboración de medios de ensino
 85. elaboración de medios de ensino
 86. elaboracións de tests
 87. elección
 88. elección de carreira USE elección de profesión
 89. elección de centro
 90. elección de estudios
 91. elección de formación
 92. elección de profesión
 93. electrónica
 94. electrotecnia
 95. elite
 96. emancipación
 97. embarazo
 98. emigración
 99. emigrante
 100. Emiratos Árabes Unidos
 101. emisión de televisión
 102. emisión radiofónica
 103. emoción
 104. emotividade
 105. empatía
 106. empregado
 107. empregado de oficina
 108. empregador USE patrón
 109. emprego
 110. emprego da xente nova USE emprego xuvenil
 111. emprego das mulleres USE emprego feminino
 112. emprego feminino
 113. emprego xuvenil
 114. empresa
 115. empresario USE patrón
 116. encadeamento
 117. encarceramento USE encadeamento
 118. encerado
 119. encerado magnético
 120. enciclopedia
 121. enfermeiro
 122. enfermería
 123. enfermidade USE doenza
 124. enfermidade cardíaca USE doenza cardíaca
 125. enfermidade de transmisión sexual USE doenza de transmisión sexual
 126. enfermidade do corazón USE doenza cardíaca
 127. enfermidade infecciosa USE doenza infecciosa
 128. enfermidade mental USE doenza mental
 129. enfermidade profesional USE doenza profesional
 130. enfermo USE doente
 131. enfermo mental USE doente mental
 132. enquisa
 133. ensinante USE profesor
 134. ensinanza USE ensino
 135. ensinanza a distancia USE ensino a distancia
 136. ensinanza acelerada USE curso intensivo
 137. ensinanza asistida por ordenador USE uso didáctico do ordenador
 138. ensinanza audiovisual USE método audiovisual
 139. ensinanza automatizada USE ensino automatizado
 140. ensinanza básica USE ensino primario
 141. ensinanza bilingüe USE ensino bilingüe
 142. ensinanza de idiomas USE ensino de idiomas
 143. ensinanza de linguas USE ensino de idiomas
 144. ensinanza de medidas de seguridade USE ensino de medidas de seguridade
 145. ensinanza de recuperación USE ensino de recuperación
 146. ensinanza diferencial USE pedagoxía experimental
 147. ensinanza dos medios de comunicación USE ensino dos medios de comunicación
 148. ensinanza en equipo USE ensino en equipo
 149. ensinanza experimental USE pedagoxía experimental
 150. ensinanza gratuíta USE ensino gratuíto
 151. ensinanza individualizada USE ensino individualizado
 152. ensinanza inicial USE ensino inicial
 153. ensinanza maxistral USE ensino maxistral
 154. ensinanza mixta USE coeducación
 155. ensinanza multimedia USE método multimedia
 156. ensinanza mutua USE ensino mutuo
 157. ensinanza no estranxeiro USE ensino no estranxeiro
 158. ensinanza nocturna USE curso nocturno
 159. ensinanza obrigatoria USE ensino obrigatorio
 160. ensinanza paramédica USE ensino paramédico
 161. ensinanza personalizada USE ensino individualizado
 162. ensinanza politécnica USE ensino politécnico
 163. ensinanza por correspondencia USE ensino por correspondencia
 164. ensinanza por obxectivos USE ensino por obxectivos
 165. ensinanza por ordenador USE uso didáctico do ordenador
 166. ensinanza por televisión USE ensino por televisión
 167. ensinanza postobrigatoria USE ensino postobrigatorio
 168. ensinanza postsecundaria USE ensino postsecundario
 169. ensinanza primaria USE ensino primario
 170. ensinanza privada USE ensino privado
 171. ensinanza profesional USE ensino profesional
 172. ensinanza programada USE ensino programado
 173. ensinanza pública USE ensino público
 174. ensinanza secundaria USE ensino secundario
 175. ensinanza secundaria (primeiro ciclo) USE ensino secundario (primeiro ciclo)
 176. ensinanza secundaria (segundo ciclo) USE ensino secundario (segundo ciclo)
 177. ensinanza superior USE ensino superior
 178. ensinanza superior (primeiro ciclo) USE ensino superior (primeiro ciclo)
 179. ensinanza superior (segundo ciclo) USE ensino superior (segundo ciclo)
 180. ensinanza superior (terceiro ciclo) USE ensino superior (terceiro ciclo)
 181. ensinanza televisada USE ensino por televisión
 182. ensinanza xeral USE ensino xeral
 183. ensinanzas artísticas
 184. ensino
 185. ensino a distancia
 186. ensino acelerado USE curso intensivo
 187. ensino asistido por ordenador USE uso didáctico do ordenador
 188. ensino audiovisual USE método audiovisual
 189. ensino automatizado
 190. ensino básico USE ensino primario
 191. ensino bilingüe
 192. ensino de idiomas
 193. ensino de linguas USE ensino de idiomas
 194. ensino de medidas de seguridade
 195. ensino de recuperación
 196. ensino diferencial USE pedagoxía diferencial
 197. ensino dos medios de comunicación
 198. ensino e formación
 199. ensino en equipo
 200. ensino experimental USE pedagoxía experimental