Thesaurus Europeo da Educación

 1. Macau
 2. macedonio USE lingua macedonia
 3. Madagascar
 4. Madeira
 5. madureza
 6. magnetófono
 7. magnetoscopio
 8. mahometismo USE islamismo
 9. maioría de idade USE maioría legal
 10. maioría legal
 11. mal comportamento USE mala conducta
 12. mala conducta
 13. Malaisia
 14. Malawi
 15. Maldivas
 16. malestar da xuventude
 17. malestar estudiantil
 18. Malgaxe, República USE Madagascar
 19. Malí
 20. malnutrición USE desnutrición
 21. Malta
 22. maltés USE lingua maltesa
 23. Malvinas, Illas USE Illas Malvinas
 24. man de obra
 25. maneira de falar USE modo de falar
 26. manifestación cultural USE actividades socioculturais
 27. manifestación deportiva
 28. manifestación estudiantil
 29. mantemento e reparación
 30. manual programado
 31. mapa
 32. mapa de parede
 33. mapa escolar
 34. mapa mural USE mapa de parede
 35. máquina de calcular USE calculadora
 36. máquina de ensinar
 37. marido
 38. marioneta
 39. marketing
 40. Marrocos
 41. Martinica
 42. marxinado
 43. marxismo
 44. mass media USE medios de comunicación de masas
 45. matemáticas
 46. matemáticas aplicadas
 47. matemáticas modernas
 48. matemáticas puras
 49. materia central USE materia principal
 50. materia de ensinanza USE materia de ensino
 51. materia de ensino
 52. materia fundamental
 53. materia nuclear USE materia principal
 54. materia obrigatoria
 55. materia optativa
 56. materia principal
 57. materia secundaria
 58. materia transversal
 59. material USE equipamento
 60. material audiovisual USE equipamento audiovisual
 61. material autodidáctico
 62. material común USE equipamento común
 63. material de laboratorio USE equipamento de laboratorio
 64. material de oficina USE equipamento de oficina
 65. material de proxección USE equipamento de proxección
 66. material de referencia
 67. material deportivo USE equipamento deportivo
 68. material didáctico USE medios de ensino
 69. material do alumno USE equipamento do alumno
 70. material educativo USE medios de ensino
 71. material electrónico USE equipamento electrónico
 72. material informático USE equipamento informático
 73. material técnico USE equipamento técnico
 74. materialismo
 75. materialismo dialéctico
 76. matrícula USE inscrición
 77. matriculación USE inscrición
 78. matrimonio
 79. matriz de análise USE grella de observación
 80. matriz de observación USE grella de observación
 81. Mauricio
 82. Mauritania
 83. Mecklemburgo-Pomerania Occidental
 84. mediateca
 85. medicamento
 86. medicina
 87. medicina escolar
 88. medicina preventiva
 89. medición USE medida
 90. médico
 91. médico escolar
 92. medida
 93. medida da intelixencia
 94. medida do rendemento
 95. medio aberto
 96. medio ambiente
 97. medio cultural USE ambiente cultural
 98. medio demográfico
 99. medio económico
 100. medio escolar USE ambiente escolar
 101. medio familiar USE ambiente familiar
 102. medio familiar
 103. medio laboral
 104. medio profesional USE ambiente profesional
 105. medio rural USE ambiente rural
 106. medio social USE ambiente social
 107. medio sociocultural
 108. medio urbano USE ambiente urbano
 109. medios audiovisuais
 110. medios autodidácticos USE material autodidáctico
 111. medios de comunicación de masas
 112. medios de ensinanza USE medios de ensino
 113. medios de ensino
 114. medo
 115. memoria
 116. memoria de actividades
 117. memoria de doutoramento USE tese
 118. memoria magnética
 119. memoria óptica
 120. memorización
 121. menciña USE medicamento
 122. meniño USE neno
 123. meniño abandonado USE neno abandonado
 124. meniño adoptado USE neno adoptado
 125. meniño atrasado USE neno atrasado
 126. meniño de alto risco USE neno en situación de risco
 127. meniño de aprendizaxe lenta USE neno de aprendizaxe lenta
 128. meniño de primeira infancia USE neno de primeira infancia
 129. meniño desamparado USE neno desatendido
 130. meniño desatendido USE neno desatendido
 131. meniño en situación de risco USE neno en situación de risco
 132. meniño maltratado USE neno maltratado
 133. meniño prematuro USE neno prematuro
 134. meniño problemático USE neno problemático
 135. meniño retardado USE neno de aprendizaxe lenta
 136. menopausa
 137. mensaxe
 138. menstruación
 139. mentira
 140. mercado de traballo USE mercado laboral
 141. mercado laboral
 142. mercadotecnia USE marketing
 143. mestre USE profesor
 144. metabolismo
 145. método activo
 146. método audiovisual
 147. método de ensinanza USE método de ensino
 148. método de ensino
 149. método de estudio
 150. método de investigación
 151. método de proxectos
 152. método directo
 153. método educativo
 154. método educativo
 155. método estatístico
 156. método global
 157. método heurístico
 158. método histórico
 159. método inductivo
 160. método multimedia
 161. metodoloxía
 162. México
 163. microensinanza USE microensino
 164. microensino
 165. microficha
 166. microfilme
 167. microordenador
 168. microscopio
 169. migración
 170. migración de retorno
 171. migrante
 172. militar
 173. mimo
 174. ministerio
 175. ministerio de educación
 176. ministro de educación
 177. minoría de idade USE minoría legal
 178. minoría étnica
 179. minoría legal
 180. minoría nacional
 181. minoría relixiosa
 182. miopía
 183. mitoloxía
 184. mnemotecnia
 185. mobiliario USE moblaxe
 186. mobilidade do alumnado USE mobilidade dos estudiantes
 187. mobilidade do profesorado
 188. mobilidade dos estudiantes
 189. mobilidade laboral USE mobilidade profesional
 190. mobilidade profesional
 191. mobilidade social
 192. moblaxe
 193. mocidade USE xuventude
 194. mocidade rural USE xuventude rural
 195. mocidade urbana USE xuventude urbana
 196. modelado USE modelaxe
 197. modelaxe
 198. modelo
 199. modelo cultural
 200. modelo didáctico