Thesaurus Europeo da Educación

 1. paciencia
 2. pai
 3. pais
 4. pais adoptivos
 5. país de acollemento
 6. País de Gales
 7. país de orixe USE país natal
 8. país desenvolvido
 9. país en vías de desenvolvemento
 10. país estranxeiro
 11. país natal
 12. pais putativos USE pais adoptivos
 13. País Vasco
 14. países ACP
 15. países árabes
 16. Países Baixos
 17. países do Consello de Europa
 18. Países Nórdicos
 19. palabra
 20. Palestina
 21. Panamá
 22. papel
 23. papel do profesor
 24. papel dos pais
 25. papel sexual
 26. papel social
 27. Papúa-Nova Guinea
 28. paquete de material didáctico
 29. paquete didáctico USE paquete de material didáctico
 30. Paquistán
 31. parado USE traballador en paro
 32. Paraguai
 33. parálise cerebral
 34. parálise espasmódica
 35. parapléxico
 36. parella de feito
 37. parentesco
 38. parlamento
 39. Parlamento Europeo
 40. paro
 41. paro de longa duración
 42. paro de titulados
 43. paro xuvenil USE desemprego xuvenil
 44. partición das vacacións
 45. participación
 46. participación cidadá USE participación do cidadán
 47. participación do cidadán
 48. participación do profesorado
 49. participación dos estudiantes
 50. participación dos pais
 51. partido político
 52. parvulario USE xardín de infancia
 53. párvulo
 54. pasamento USE morte
 55. paseo
 56. paso a situación de dispoñible USE suspensión
 57. patio de recreo
 58. patoloxía
 59. patrimonio cultural
 60. patrón
 61. PE USE Parlamento Europeo
 62. pedagogo
 63. pedagoxía comparada USE educación comparada
 64. pedagoxía diferencial
 65. pedagoxía do proxecto USE método de proxectos
 66. pedagoxía especial
 67. pedagoxía experimental
 68. pedagoxía por obxectivos USE ensino por obxectivos
 69. pedagoxía social USE educación social
 70. pedantería
 71. pediatra
 72. pediatría
 73. película USE filme
 74. película educativa USE filme educativo
 75. penal USE prisión
 76. pensamento
 77. pensamento converxente-diverxente
 78. pensamento crítico USE sentido crítico
 79. pensamento lóxico
 80. pensamento operatorio concreto
 81. pensamento operatorio formal
 82. pensión de xubilación
 83. pequena e mediana empresa
 84. pequeno grupo
 85. percepción
 86. percepción auditiva
 87. percepción da visión USE percepción visual
 88. percepción de si mesmo USE autopercepción
 89. percepción do espacio
 90. percepción do gusto USE percepción gustativa
 91. percepción do olfacto USE percepción olfactiva
 92. percepción do outro
 93. percepción do papel
 94. percepción do tacto USE percepción táctil
 95. percepción do tempo
 96. percepción espacial USE percepción do espacio
 97. percepción global
 98. percepción gustativa
 99. percepción olfactiva
 100. percepción social
 101. percepción táctil
 102. percepción temporal USE percepción do tempo
 103. percepción visual
 104. perda de recursos
 105. perfeccionamento
 106. perfeccionamento do profesorado
 107. perfil de interese
 108. perfil do usuario
 109. perfil profesional
 110. periférico
 111. periférico de entrada e saída
 112. periódico USE prensa
 113. periódico escolar USE revista escolar
 114. período de prácticas
 115. período de proba
 116. permiso
 117. permiso de ausencia USE autorización de ausencia
 118. permiso de estudios
 119. Persia USE Irán
 120. persoa de idade
 121. persoal
 122. persoal administrativo
 123. persoal científico
 124. persoal de formación
 125. persoal de laboratorio
 126. persoal de mantemento
 127. persoal de oficina USE persoal administrativo
 128. persoal directivo
 129. persoal docente
 130. persoal escolar
 131. persoal non docente
 132. persoal sanitario
 133. persoal substituto
 134. persoal suplente USE persoal substituto
 135. persoal técnico
 136. personalidade
 137. personalidade
 138. personalidade de base
 139. perspectiva histórica
 140. persuasión
 141. pertenza ó grupo
 142. Perú
 143. perversión
 144. pintura
 145. piscina
 146. plan
 147. planificación
 148. planificación da educación USE planificación educativa
 149. planificación educativa
 150. planificación familiar
 151. planificación lingüística USE política lingüística
 152. planificación nacional
 153. planificación rexional
 154. planificación urbana
 155. planta
 156. plotter USE trazador de gráficos
 157. pluralismo cultural
 158. pluriemprego
 159. PNUD
 160. pobo
 161. poboación
 162. poboación en idade escolar
 163. poboación rural
 164. poboación urbana
 165. pobre
 166. pobreza
 167. poder
 168. poder político
 169. poesía
 170. polaco USE lingua polaca
 171. policía
 172. polideportivo USE campo de deportes
 173. Polinesia Francesa
 174. poliomielite
 175. política
 176. política científica
 177. política comunitaria
 178. política cultural
 179. política da educación USE política educativa
 180. política da información
 181. política da investigación
 182. política da saúde USE política sanitaria
 183. política da xuventude
 184. política de Consello de Europa
 185. política de desenvolvemento
 186. política de emprego
 187. política deportiva
 188. política educativa
 189. política exterior
 190. política gobernamental
 191. política informativa USE política da información
 192. política lingüística
 193. política para os estranxeiros
 194. política sanitaria
 195. política social
 196. política xuvenil USE política da xuventude
 197. polonés USE lingua polaca
 198. Polonia
 199. polución USE contaminación
 200. portabilidade