Thesaurus Europeo da Educación

 1. racismo
 2. radio
 3. radio educativa
 4. radio escolar USE radio educativa
 5. radiodifusión
 6. rama de ensinanza USE rama de estudios
 7. rama de ensino USE rama de estudios
 8. rama de estudios
 9. rama de formación USE rama de estudios
 10. rapariga USE rapaza
 11. raparigo USE rapaz
 12. rapaz
 13. rapaz adulto USE novo adulto
 14. rapaza
 15. ratio profesor-alumno USE proporción profesor-alumno
 16. raza
 17. razoamento
 18. readaptación profesional
 19. realización de si mesmo USE autorealización
 20. recepción da mensaxe
 21. reciclaxe
 22. reciclaxe do persoal
 23. reciclaxe profesional USE cambio de carreira profesional
 24. recitación
 25. reclusión USE encadeamento
 26. recluso USE preso
 27. recollida de datos
 28. recomendación (Comunidades Europeas)
 29. recomendación (Consello de Europa)
 30. recompensa
 31. recoñecemento
 32. recoñecemento de cualificacións USE recoñecemento de estudios
 33. recoñecemento de estudios
 34. recoñecemento de palabras
 35. recoñecemento de titulacións USE recoñecemento de estudios
 36. recoñecemento médico USE revisión médica
 37. reconversión profesional USE cambio de carreira profesional
 38. recordo USE lembranza
 39. recreo
 40. recrutamento
 41. rector universitario
 42. recuperación da información
 43. recursos económicos
 44. recursos financeiros
 45. recursos naturais
 46. redacción USE composición
 47. rede de información
 48. rede informática
 49. rede local
 50. reeducación psicolóxica
 51. reforma
 52. reforma educativa
 53. reforzo
 54. refuxiado
 55. regra
 56. regresión
 57. regreso ó país de orixe USE migración de retorno
 58. regulamentación
 59. regulamentación comunitaria USE dereito comunitario
 60. regulamento (Comunidades Europeas)
 61. regulamento (Consello de Europa)
 62. regulamento interno
 63. rehabilitación
 64. rehabilitación física
 65. reincidencia
 66. Reino Unido
 67. relación adulto-neno USE relación neno-adulto
 68. relación alumno-pais USE relación pais-alumno
 69. relación alumno-profesor USE relación profesor-alumno
 70. relación comunidade-escola USE relación escola-comunidade
 71. relación emprego-formación
 72. relación empresa-escola USE relación escola-empresa
 73. relación empresa-universidade USE relación universidade-empresa
 74. relación entre centros de ensinanza USE relacións entre centros de ensino
 75. relación escola-comunidade
 76. relación escola-empresa
 77. relación escola-pais USE relación pais-escola
 78. relación escola-sociedade USE relación escola-comunidade
 79. relación fillo-nai USE relación nai-fillo
 80. relación fillo-pai USE relación pai-fillo
 81. relación fillo-pai USE relacións laborais
 82. relación fillo-pais USE relación pais-fillo
 83. relación formación-emprego USE relación emprego-formación
 84. relación interpersoais
 85. relación nai-fillo
 86. relación neno-adulto
 87. relación pai-fillo
 88. relación pais-alumno
 89. relación pais-escola
 90. relación pais-fillo
 91. relación pais-profesor
 92. relación profesor-alumno
 93. relación profesor-pais USE relación pais-profesor
 94. relación sociedade-escola USE relación escola-comunidade
 95. relación universidade-empresa
 96. relacións culturais
 97. relacións entre centros de ensino
 98. relacións étnicas
 99. relacións exteriores
 100. relacións humanas
 101. relacións intergrupais
 102. relacións internacionais
 103. relacións laborais
 104. relacións públicas
 105. relacións raciais
 106. relatorio
 107. relaxación
 108. relixión
 109. relixión oriental
 110. remate da escolaridade
 111. Renania do Norte-Westfalia
 112. Renania-Palatinado
 113. rendemento
 114. rendemento comparado
 115. rendemento deficiente
 116. rendemento medio
 117. rendemento típico
 118. renovación educativa USE innovación educativa
 119. renovación pedagóxica USE innovación educativa
 120. renovación urbana
 121. reordenación do persoal
 122. repertorio
 123. repetición
 124. repetición de curso
 125. representación de papeis USE desempeño de papeis
 126. representación mental
 127. representante social
 128. represión
 129. represión inconsciente
 130. República Centroafricana
 131. República Checa
 132. República Dominicana
 133. República Malgaxe USE Madagascar
 134. República Sudafricana
 135. requisito previo USE prerrequisito
 136. residencia de estudiantes
 137. resistencia ó cambio
 138. resolución (Comunidades Europeas)
 139. resolución (Consello de Europa)
 140. responsabilidade
 141. responsabilidade dos pais
 142. resposta
 143. resultado de investigación
 144. resumo
 145. retido no domicilio USE confinado no domicilio
 146. retroacción
 147. retroproxector
 148. reunión
 149. Reunión
 150. revisión dental
 151. revisión médica
 152. revista escolar
 153. revista ilustrada
 154. revolución
 155. revolución cultural
 156. réxime alimentario
 157. réxime de vacacións
 158. rexións
 159. rexurdimento do analfabetismo
 160. riqueza
 161. rítmica
 162. ritmo
 163. ritmo de aprendizaxe
 164. rito iniciático
 165. rivalidade
 166. rixidez
 167. robótica
 168. romanche USE lingua romanche
 169. romanés USE lingua romanesa
 170. romaní USE lingua romaní
 171. Romanía
 172. roubo
 173. Ruanda
 174. ruído USE barullo
 175. rural
 176. ruso USE lingua rusa