Thesaurus Europeo da Educación

 1. t-group USE grupo de evolución
 2. tabaquismo
 3. Tadzhikistan
 4. Tailandia
 5. Taiwán
 6. talento
 7. talento artístico USE capacidade artística
 8. taller
 9. taller de creatividade
 10. taller de formación
 11. taller escolar
 12. taller protexido
 13. tamaño da clase USE dimensión da clase
 14. tamaño da escola USE dimensión da escola
 15. Tanzania
 16. tarefas para a casa USE deberes
 17. tartamudez
 18. taxa de escolarización
 19. taxa de natalidade
 20. taxas de inscrición
 21. taxas de matrícula USE taxas de inscrición
 22. taxonomía
 23. taxonomía de obxectivos
 24. teatro
 25. teatro escolar
 26. teatro radiofónico
 27. teatro televisado
 28. Tecino
 29. técnica de construcción
 30. técnica de ensinanza USE técnica de ensino
 31. técnica de ensino
 32. técnica de interrogación
 33. técnica de investigación
 34. técnica de lectura USE estratexia de lectura
 35. técnica de medida
 36. técnico
 37. tecnoloxía
 38. tecnoloxía da información
 39. tecnoloxía de control
 40. tecnoloxía de ordenadores
 41. tecnoloxía dos medios de comunicación
 42. tecnoloxía educativa
 43. tecnoloxías da información e da comunicación
 44. telecomunicación
 45. teleeducación USE ensino a distancia
 46. teleensinanza USE ensino a distancia
 47. teleensino USE ensino a distancia
 48. telemática
 49. televisión
 50. televisión educativa
 51. televisión escolar USE televisión educativa
 52. tema transversal USE materia transversal
 53. temor USE medo
 54. temperamento USE carácter
 55. tempo de aprendizaxe
 56. tempo de lecer USE lecer
 57. tempo de ocio USE lecer
 58. tempo de vagar USE lecer
 59. tempo lectivo
 60. tempo libre
 61. tendencia
 62. tendencias demográficas
 63. tensión mental
 64. teoloxía
 65. teoría
 66. teoría crítica
 67. teoría da aprendizaxe
 68. teoría da ciencia
 69. teoría da comunicación
 70. teoría da educación
 71. teoría da información
 72. terapeuta
 73. terapia
 74. terapia lúdica
 75. terminal
 76. terminoloxía
 77. tese
 78. tese de doutoramento USE tese
 79. tesouro USE thesaurus
 80. test
 81. test cognitivo
 82. test criterial
 83. test de aprendizaxe
 84. test de aptitude
 85. test de cloze USE test de completación
 86. test de completación
 87. test de creatividade
 88. test de diagnóstico
 89. test de elección múltiple
 90. test de elementos incompletos USE test de completación
 91. test de escolla múltiple USE test de elección múltiple
 92. test de intelixencia
 93. test de interese
 94. test de memoria
 95. test de personalidade
 96. test de psicomotricidade
 97. test de rendemento
 98. test escrito
 99. test non verbal
 100. test normativo
 101. test perceptivo
 102. test proxectivo
 103. test referido a un criterio USE test criterial
 104. test sen connotacións culturais
 105. test verbal
 106. texto oficial
 107. texto programado
 108. thesaurus
 109. timidez
 110. Timor Leste
 111. Timor Oriental USE Timor Leste
 112. tipo de formación
 113. tipoloxía
 114. Tirol do Sur
 115. titor de formación
 116. titoría
 117. titulado superior
 118. título
 119. título universitario
 120. tocadiscos
 121. Togo
 122. tolerancia
 123. toma de decisións
 124. Tonga
 125. toxicomanía USE drogodependencia
 126. traballador
 127. traballador agrícola
 128. traballador autónomo
 129. traballador desempregado USE traballador en paro
 130. traballador desocupado USE traballador en paro
 131. traballador en paro
 132. traballador estranxeiro
 133. traballador industrial
 134. traballador manual
 135. traballador migrante
 136. traballador non cualificado
 137. traballador novo
 138. traballador parado USE traballador en paro
 139. traballador parado USE viaxe de estudios
 140. traballador social
 141. traballo
 142. traballo a tempo completo
 143. traballo a tempo parcial
 144. traballo con casos individuais
 145. traballo de campo USE investigación de campo
 146. traballo de clase
 147. traballo de dedicación completa USE traballo a tempo completo
 148. traballo de dedicación parcial USE traballo a tempo parcial
 149. traballo en biblioteca
 150. traballo en equipo
 151. traballo en laboratorio
 152. traballo escolar USE actividades escolares
 153. traballo eventual
 154. traballo feminino
 155. traballo independente
 156. traballo individual
 157. traballo infantil
 158. traballo intelectual
 159. traballo manual
 160. traballo nocturno
 161. traballo obrigatorio
 162. traballo práctico
 163. traballo social
 164. traballo voluntario
 165. traballos dirixidos
 166. tradicionalismo
 167. traducción
 168. traducción automática
 169. traductor
 170. tráfico
 171. transcrición fonética
 172. transferencia
 173. transferencia de aprendizaxe
 174. transferencia de datos
 175. transferencia de tecnoloxía
 176. transición á vida activa
 177. transición á vida laboral USE transición á vida activa
 178. transición educación infantil-ensino primario
 179. transición ensino primario-secundario de primeiro ciclo
 180. transición ensino secundario de primeiro ciclo-secundario de segundo ciclo
 181. transición ensino secundario-superior
 182. tránsito USE tráfico
 183. transparencia
 184. transporte
 185. transporte escolar
 186. traslado
 187. trastorno da conducta USE alteración da conducta
 188. trastorno do comportamento USE alteración da conducta
 189. trastorno do metabolismo USE alteración do metabolismo
 190. trastorno emocional USE alteración emocional
 191. trastorno motor USE alteración motora
 192. Tratado da Unión Europea
 193. tratamento da información
 194. tratamento de textos
 195. tratamento electrónico de datos
 196. tratamento médico
 197. trazador de gráficos
 198. trazos físicos USE características físicas
 199. trazos persoais USE características individuais
 200. trazos psicolóxicos USE características psicolóxicas